Od športu k zdraviu

Od športu k zdraviu

  • Téma: Lekárske vedy
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Slovenská akadémia vied/ Univerzita Komenského v Bratislave
  • Prednášajúci:Biomedicínske centrum SAV/ Ústav experimentálnej endokrinológie, Centrum pohybovej aktivity; Fakulta telesnej výchovy a športu UK, doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., samostatná vedecká pracovníčka, tréneri- Mgr. Jakub Laurovič, Mgr. Lucia Slobodová
  • Dátum a čas začiatku: 28. 09. 2018 15:00

Od športu k zdraviu

Informácie

Aké sú pozitívne účinky pohybovej aktivity na naše zdravie? To sa dozvieme na prednáške na hlavom pódiu, ktorého súčasťou bude ukážka pohybovej aktivity.