Projekt Inovujme.sk

Projekt Inovujme.sk

  • Téma: Podpora inovácií
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prednášajúci:Slovenská inovačná a energetická agentúra a Stredná odborná škola chemická v Bratislave
  • Dátum a čas začiatku: 28. 09. 2018 11:00

Projekt Inovujme.sk

Informácie

Národný projekt Inovujme.sk má za cieľ zvyšovať povedomie o význame inovácií medzi slovenskými mikro, malými a strednými podnikateľmi a tiež medzi študentmi stredných a vysokých škôl vo všetkých regiónoch. Jeho hlavnou úlohou je zvyšovať inovačný potenciál Slovenska. Na hlavnom pódiu sa nám predstavia talentovaní študenti zo SOŠ chemickej so svojimi príbehmi. Prezradia nám, aké sú ich plány do budúcnosti a aký význam predstavujú inovácie pre ich, ale aj vaše štúdium. 

Viac informácií: www.inovujme.sk