Chémia hrou

Chémia hrou

  • Téma: Chémia
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prednášajúci:Karin Iková a Dávid Richter, Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET
  • Dátum a čas začiatku: 28. 09. 2018 09:30

Chémia hrou

Informácie

Obsah prednášky:

Chémia predstavuje vedu s presnými pravidlami, ktoré vychádzajú z dobre známych prírodých zákonitostí.  Vieme, ale spojiť chémiu s hrou? Odpoveď na túto otázku nám odpovie. mláda chemička. Karin Iková. Spolu sa naučíme, ako môžeme  izolovať  DNA z jahôd, spolu si vyrobíme sloniu zubnú pastu či Aladinovu zázračnú lampu. 

Profil prednášajúcich:

Volám sa Karin Iková. Som študentka Strednej odbornej školy v Hlohovci, v odbore Biotechnológia a farmakológia. Už odmalička som sa intenzívne zaoberala rôznymi prírodnými vedami. Zo všetkých ma najviac zaujal vesmír.

Po príchode na základnú školu som sa naučila pracovať s mikroskopom. Veľmi ma táto práca bavila a moje poznatky z astronómie boli obohatené i o praktické znalosti z biológie. Čím som bola staršia, môj záujem o vedu rástol. Doma som začala robiť pokusy z fyziky a chémie, keďže som preferovala prax pred „nekončiacou teóriou“. Deviaty ročník na základnej škole bol pre mňa prelomovým. V ten rok som sa rozhodla, že už nechcem byť veterinárkou, ale vedkyňou. Všetko sa to začalo prípravou na chemickú olympiádu. Olympiáda bola zameraná na tri kovy: meď, hliník a železo. Keďže som sa snažila ku každému prvku zistiť čo najviac, dostala som sa k článku, kde bola popísaná možná toxicita hliníka. V tomto článku sa nachádzala veta, že jeho toxicita a presný obsah v bežných spotrebiteľských výrobkoch nie je úplne preskúmaný. Preto som si v mojom štrnástom roku života povedala, že ja budem tá, ktorá túto problematiku preskúma a dá viac do povedomia jeho prítomnosť v produktoch bežnej spotreby a taktiež jeho vplyv na organizmus.

Okrem výskumu sa venujem skateboardingu, kresleniu, foteniu, tancovaniu a robeniu vedeckej animátorky na táboroch, kde sa snažíme deti hravou formou motivovať k vede, ukázať im jej čaro aby si ju vyskúšali i v praxi a nepoznali ju len z učebníc.

Foto: Karin Iková