Novinky

VEDA V CENTRE: Roboty v službách prieskumu Slnečnej sústavy

Pozývame vás do Letného špeciálu vedeckej kaviarne, kde budeme diskutovať o prieskume slnečnej sústavy prostredníctvom špičkových technologických robotických systémov. Vo štvrtok 27. júla 2017 o 17.00 hod. bude naším hosťom úspešný mladý slovenský vedec, matematik a robotik, Ing. Michal Smíšek,...

Súťaže pre každého

Aj tento rok pre Vás v rámci Európskej noci výskumníkov 2017 chystáme niekoľko zaujímavých súťaží, v ktorých budete môcť naplno prejaviť Vašu fantáziu, kreativitu, vedomosti a najmä vášeň pre vedu a poznanie! Kreatívna súťaž: A pointa? (pre všetkých, ktorí milujú vedu a humor)Cieľom tejto súť...

VEDA V CENTRE: Huby v prírode a v našom živote

Pozývame vás do júnovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o hubách, ich zásadnom význame pre postupný vývoj, terajšiu podobu a fungovanie živej prírody. Dozvieme sa aká je úroveň nášho poznania o druhovom bohatstve húb na Slovensku ako aj o perspektívach slovenskej mykológie. Vo štv...

Vedecká cukráreň: Sú počítačové hry len stratou času?

Pozývame vás do júnovej vedeckej cukrárne, v ktorej budeme diskutovať o netradičnom využití herných technológií a počítačových simulácií ľudského správania. V utorok 20. 6. 2017 o 9.00 hod. privítame Ing. Marcela Kvassaya výskumného pracovníka Ústavu informatiky SAV a externého doktoranda FIIT ...

Možnosť prezentácie výskumu v Bruseli

Od 2015 sa v Bruseli každý september koná podujatie s názvom "Science is wonder-ful". Tento rok sa bude konať 26. a 27. septembra v bruselskom Parlamentáriu. Každá krajina, ktorá je zapojená do Európskej noci výskumníkov má k dispozícií 4 stánky, v ktorých budú vedci môcť prezentovať svoj výskum...

Falling Walls Lab Slovakia súčasťou Európskej noci výskumníkov 2017

Podujatie Falling Walls Lab Slovakia sa uskutoční dňa 29. septembra 2017 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Falling Walls Lab Slovakia organizuje Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci s významnými slovenskými univerzitami, SAV a SOVVA, o.z.. Falling Walls Lab Slo...

Darujte 2% z daní na FESTIVAL VEDY Európska Noc výskumníkov 2017

Aj v roku 2017 môžete prispieť 2% na činnosti súvisiace s podporou a popularizáciou slovenskej vedy. Ako sme využili 2% v minulosti? V roku 2016 Vaše 2% pomohli zorganizovať podujatie celosvetového rozmeru FESTIVAL VEDY Európska Noc výskumníkov 2016. Vďaka Vám sme mohli priniesť prezentácie ús...

Reportáž z vedeckej show v Elektrárňa Piešťany

Sme veľmi radi, že sme mohli v spolupráci s Elektrárňa Piešťany 14. novembra 2016 predstaviť inšpirujúce vedecké show Michaela Londesborougha a Úžasného Divadla Fyziky, ktoré svojím napätím pri vysvetľovaní tajov kúziel energie, fyziky a chémie zaujali nielen žiakov a študentov základných a ...