Možnosť prezentácie výskumu v Bruseli

Možnosť prezentácie výskumu v Bruseli

Od 2015 sa v Bruseli každý september koná podujatie s názvom "Science is wonder-ful". Tento rok sa bude konať 26. a 27. septembra v bruselskom Parlamentáriu. Každá krajina, ktorá je zapojená do Európskej noci výskumníkov má k dispozícií 4 stánky, v ktorých budú vedci môcť prezentovať svoj výskum. Podujatie je určené predovšetkým prijímateľom Marie Sklodowska Curie Actions.

Cestovné, ubytovanie, malé občerstvenie pre dvoch ľudí na stánok bude hradené Európskou komisiou. Minimálne jeden vedec zo stánku by mal vedieť plynule po francúzsky a všetci by mali vedieť komunikovať v angličtine. 

Formulár, ktorý nájdete nižšie, je potrebné vyplniť a odoslať na e-mailovú adresu EAC-MSCA-COMMUNICATION@ec.europa.eu do 23. júna 2017.