Falling Walls Lab Slovakia súčasťou Európskej noci výskumníkov 2017

Falling Walls Lab Slovakia súčasťou Európskej noci výskumníkov 2017

Podujatie Falling Walls Lab Slovakia sa uskutoční dňa 29. septembra 2017 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

Falling Walls Lab Slovakia organizuje Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci s významnými slovenskými univerzitami, SAV a SOVVA, o.z.. Falling Walls Lab Slovakia je zároveň sprievodným podujatím Európskej noci výskumníkov 2017.

Cieľom podujatia Falling Walls Lab je podporiť vedecké a podnikateľské inovácie, iniciovať a rozvíjať výmenu nápadov, inšpirácií a poznatkov medzi výnimočnými výskumníkmi a profesionálmi z rôznych oblastí. 

Online prihlasovanie je otvorené do 10. septembra 2017.

Ďalšie informácie a online prihlášku nájdete na: http://www.falling-walls.com/lab/apply a http://uniba.sk/projekty/fwl.

Poster

http://www.falling-walls.com/lab/apply

 (Zdroj fotografií: www.falling-walls.com)

Kontakt:

Univerzita Komenského v Bratislave
Email: fwlslovakia@uniba.sk
www.uniba.sk/projekty/fwl

Falling Walls Lab
Falling Walls Foundation
Chausseestrasse 8E
10115 Berlin, Germany
Email: lab@falling-walls.com
Phone: +49 30 609 88 39 71
www.falling-walls.com