Darujte 2% z daní na FESTIVAL VEDY Európska Noc výskumníkov 2017

Darujte 2% z daní na FESTIVAL VEDY Európska Noc výskumníkov 2017

Aj v roku 2017 môžete prispieť 2% na činnosti súvisiace s podporou a popularizáciou slovenskej vedy.

Ako sme využili 2% v minulosti?

V roku 2016 Vaše 2% pomohli zorganizovať podujatie celosvetového rozmeru FESTIVAL VEDY Európska Noc výskumníkov 2016. Vďaka Vám sme mohli priniesť prezentácie úspešných výsledkov slovenskej vedy až do šiestich miest na Slovensku.

Ako SOVVA využije darované prostriedky?
Všetky darované prostriedky podporia propagáciu vedy a výskumu. Prostriedky budú využité počas FESTIVALU VEDY Európska Noc výskumníkov 2017. Našim cieľom je zatraktívniť vedeckú kariéru pre budúce generácie. Vieme, že vedecký pokrok potrebuje zanietených nasledovateľov, ktorí sú aj medzi Vami, preto je našou snahou zachovať tradíciu a aj tento rok Vám priniesť v poradí 11. ročník skvelého podujatia.
Viac o projekte

Ako poukázať 2 % zo svojej dane z príjmu?
Podľa zákona č.595/2003 o daniach z príjmov môžete poskytnúť 2 % z dane z príjmu v prospech neziskovej organizácie. Podporíte tak dobrú vec, no pre vás to nepredstavuje žiadne výdavky navyše.
Percentá z dane môžete poukázať podľa toho, či ste:

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Názov: SLOVENSKÁ ORGANIZÁCIA PRE VÝSKUMNÉ A VÝVOJOVÉ AKTIVITY
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
IČO: 379 295 51
Sídlo: Štefánikova 19, 811 05 Bratislava

Všetky potrebné tlačivá na poukázanie nájdete tu

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na info@sovva.sk.