VEDA V CENTRE: Huby v prírode a v našom živote

VEDA V CENTRE: Huby v prírode a v našom živote

Pozývame vás do júnovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o hubách, ich zásadnom význame pre postupný vývoj, terajšiu podobu a fungovanie živej prírody. Dozvieme sa aká je úroveň nášho poznania o druhovom bohatstve húb na Slovensku ako aj o perspektívach slovenskej mykológie.

Vo štvrtok 29. 6. 2017 o 17.00 hod. privítame dvoch popredných slovenských mykológov. Prvým hosťom je Ing. Anton Janitor, CSc., bývalý riaditeľ Ústavu experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV a prvý predseda Slovenskej mykologickej spoločnosti pri SAV. Druhým hosťom je PhDr. Ladislav Hagara, PhD., súčasný predseda Slovenskej mykologickej spoločnosti, autor viacerých atlasov húb vydaných u nás aj v zahraničí,  naposledy vydal Ottovu encyklopédiu húb, ktorá je najväčším atlasom húb na svete. Júnová vedecká kaviareň je sprievodným podujatím festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2017.

Hostia: Ing. Anton Janitor, CSc., prvý predseda  Slovenskej mykologickej spoločnosti pri SAV / PhDr. Ladisav Hagara, PhD., súasný predseda Slovenskej mykologickej spoločnosti pri SAV

Termín: 29. jún 2017, 17:00

Miesto podujatia: budova CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, konferenčná sála 2. posch.

Obsah: Huby oddávna fascinujú ľudí, ale pohľad na ne je ešte aj dnes u väčšiny z nich veľmi zúžený a skreslený. Ostatne, aj vedecký svet donedávna pokladal huby za súčasť rastlinnej ríše. Dnes ich veda už uznáva ako jednu zo štyroch samostatných bioríší: rastliny – huby – živočíchy – baktérie. Huby sa živia organickými látkami. Veľmi malá časť z nich je škodlivá, lebo parazituje na iných živých rastlinách, ale ostatné vykonávajú gigantickú a inak nenahraditeľnú činnosť v geobiosfére, ktorú podrobne objasníme v prednáške. Navyše, huby nám prinášajú aj iný úžitok – sú jedinečnou pochutinou v našej strave a zdrojom liečivých látok. Hovorí sa, že Slováci sú najvášnivejšími hubármi na svete. Je skutočne Slovensko hubovou veľmocou a je naozaj hubárčenie našim najmasovejším národným športom?