Prednášky

Europa Shopping Center - Prednášky

Káva - kamarát alebo nepriateľ?

Téma: Potravinárstvo
Prezentujúci: Ing. Eva Ivanišová, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Čas: 28. 09. 2018 09:30

Bezpečný pozdĺžny odstup vozidiel

Téma: Doprava
Prezentujúci: Róbert Glézl, Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen
Čas: 28. 09. 2018 09:30

Historická škola prof. J. Mistríka, Špania Dolina

Téma: História
Prezentujúci: PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD., Historická škola prof. J. Mistríka, Špania Dolina
Čas: 28. 09. 2018 09:30

Čím viac ľudí, tým menšia ochota pomôcť... alebo o Bystander efekte

Téma: Psychológia
Prezentujúci: Beata Žitniaková Gurgová, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta/ Katedra psychológie
Čas: 28. 09. 2018 10:30

Objavovanie nových tém v prírodných vedách

Téma: Výtvarné umenie
Prezentujúci: Ing. Lucia Dovalová, Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín
Čas: 28. 09. 2018 10:30

Po stopách zločinca alebo automatické spracovávanie trasologických objektov

Téma: Kriminalistika, Informačné a telekomunikačné technológie
Prezentujúci: Michal Vagač, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied/ Katedra informatiky
Čas: 28. 09. 2018 10:30

Ako a kde vznikol diplomatický protokol?

Téma: Politológia, Medzinárodné vzťahy
Prezentujúci: PhDr. Mária Holubová, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Čas: 28. 09. 2018 11:30

Oslava karpatskej krajiny

Téma: Botanika
Prezentujúci: Botanický ústav SAV, Banská Bystrica/ Mgr. Monika Janišová, PhD. Slovenská akadémia vied
Čas: 28. 09. 2018 11:30