Historická škola ...

Historická škola prof. J. Mistríka, Špania Dolina

  • Téma: História
  • Miesto konania: Europa Shopping Center
  • Prednášajúci:PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhD., Historická škola prof. J. Mistríka, Špania Dolina
  • Dátum a čas začiatku: 28. 09. 2018 09:30

Historická škola prof. J. Mistríka, Špania Dolina

Informácie

Miesto: Panta Rhei

Historická škola prof. J. Mistríka má ambíciu podporiť regionálnu výchovu, národné povedomie a priblížiť jedinečnosť miesta - genius loci - Španej Doliny.

Prednáška určená pre: Žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ, študenti SŠ, dospelé laické publikum

Chcem vedieť viac: www.historickaskola.sk, facebook - historickaskolaspaniadolina

Foto: ENV