Objavovanie novýc...

Objavovanie nových tém v prírodných vedách

  • Téma: Výtvarné umenie
  • Miesto konania: Europa Shopping Center
  • Prednášajúci:Ing. Lucia Dovalová, Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín
  • Dátum a čas začiatku: 28. 09. 2018 10:30

Objavovanie nových tém v prírodných vedách

Informácie

Miesto: Cinemax - sála B

Ako sa dá zaujímavo a nie príliš komplikovane spojiť chémia, fyzika, teda prírodné vedy a umenie už na základnej škole, sa môžete dozvedieť práve počas mojej prednášky. Poslucháčom porozprávam o niekoľkých projektoch, ktoré realizujem so žiakmi na našej základnej škole. Na ukážku prinesiem rôzne produkty, ktoré vytvorili moji malí chemici na našom chemickom krúžku Kremík. Dozviete sa viac o našich kryštalizáciách, modrotlači, výrobe ručného papiera a papierových šperkov, o prírodnom atramente, pigmentoch, prírodnej kozmetike či kyanotypii.

Prednáška určená pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ, študentov SŠ a dospelé laické publikum

Chcem vedieť viac

Foto: archív Lucia Dovalová