Čím viac ľudí, tý...

Čím viac ľudí, tým menšia ochota pomôcť... alebo o Bystander efekte

  • Téma: Psychológia
  • Miesto konania: Europa Shopping Center
  • Prednášajúci:Beata Žitniaková Gurgová, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta/ Katedra psychológie
  • Dátum a čas začiatku: 28. 09. 2018 10:30

Čím viac ľudí, tým menšia ochota pomôcť... alebo o Bystander efekte

Informácie

Miesto: Cinemax - sála C

Prednáška vysvetľuje podstatu a faktory tzv. Bystander efektu, alebo efektu apatického svedka. Je to situácia, keď sa s počtom "prihliadajúcich" znižuje šanca pomoci človeku, ktorý sa bezprostredne nachádza v nebezpečenstve (útok, nehoda, zdravotné problémy osoby a pod.). Obsahom prednášky je tiež aj ako sa zachovať v tejto situácii, či už v úlohe svedka, alebo osoby v tiesni.

Prednáška je určená pre: žiakov 2. stupňa ZŠ a študentov SŠ, dospelé laické publikum

Foto: Asociácia lektorov a kariérnych poradcov