Prednášky

SNM – Prírodovedné múzeum - Prednášky

Liečivé rastliny

Téma: Biológia
Prezentujúci: Ing. Jaroslav Pížl
Čas: 28. 09. 2018 09:00

Fyzika - dobrodružné hľadania pravdy

Téma: Fyzika
Prezentujúci: RNDr. Vasil Šmatko a a Ing. Eva Kováčová
Čas: 28. 09. 2018 10:30

Na čo je nám Prírodovedné múzeum? História, zbierky a ich význam vo svetle moderných technológii.

Téma: História
Prezentujúci: Mgr. Ján Kautman, SNM-PM, Bratislava
Čas: 28. 09. 2018 16:30

DNA BARCODING – čiarový kód života

Téma: Biológia
Prezentujúci: RNDr. Ivona Kautmanová, PhD a Mgr. Eliška Gbúrová Štubňová, PhD, SNM-PM, Bratislava
Čas: 28. 09. 2018 17:30

Liečivé rastliny

Téma: Botanika
Prezentujúci: Ing. Jaroslav Pížl, Bratislava
Čas: 28. 09. 2018 18:30

Budeme sa liečiť hubami?

Téma: Farmácia
Prezentujúci: prof. RNDr. Dušan Mlynarčík, DrSc., Farmaceuticka fakulta UK, Bratislava
Čas: 28. 09. 2018 19:30