Fyzika - dobrodru...

Fyzika - dobrodružné hľadania pravdy

  • Téma: Fyzika
  • Miesto konania: SNM – Prírodovedné múzeum
  • Prednášajúci:RNDr. Vasil Šmatko a a Ing. Eva Kováčová
  • Dátum a čas začiatku: 28. 09. 2018 10:30

Fyzika - dobrodružné hľadania pravdy

Informácie

vybrané zaujímavé témy fyziky elektromagnetizmu, nanotechnochnológií a vlastností vody v experimentoch -  fyzik  RNDr. Vasil Šmatko a a Ing. Eva Kováčová, Bratislava