DNA BARCODING – č...

DNA BARCODING – čiarový kód života

  • Téma: Biológia
  • Miesto konania: SNM – Prírodovedné múzeum
  • Prednášajúci:RNDr. Ivona Kautmanová, PhD a Mgr. Eliška Gbúrová Štubňová, PhD, SNM-PM, Bratislava
  • Dátum a čas začiatku: 28. 09. 2018 17:30

DNA BARCODING – čiarový kód života

Informácie

Predstavte si, že by každá rastlina, huba, chrobák, či iné zviera mali na sebe čiarové kódy, ktoré by ste mohli odfotiť mobilom a okamžite by ste vedeli, ako sa volajú, kde žijú, či sú jedlé alebo jedovaté a všetko ďalšie, čo by vás zaujímalo. Skutočnosť je taká, že každý živý tvor takýto kód v sebe má a dnes ho už vieme prečítať a všetky tieto informácie z neho získať.
DNA barcoding  je nový systém určovania a objavovania druhov na základe veľmi krátkych genetických sekvencií z určitej štandardnej časti genómu. Táto metóda je podobná systému akým obchody označujú tovar, a preto bola nazvaná „čiarový kód DNA – DNA Barcoding“.
O tom, kde je tento kód ukrytý, ako ho čítame a využívame napríklad pri ochrane prírody, v boji s pytliactvom, či ilegálnou ťažbou dreva, ale aj v potravinárstve a medicíne sa dozviete na prednáške.

Miesto: budova SNM–PM, 3.posch., Objavovňa