Prednášky

Obchodné centrum MAX - Prednášky

Ozón "zazračný plyn"

Téma: Meteorológia, Klimatológia
Prezentujúci: SHMÚ, Gánovce pri Poprade
Čas: 28. 09. 2018 09:30

Dary Slnka

Téma: Astronómia
Prezentujúci: Marcela Bodnárová, Astronomický ústav Slovenská akadémia vied
Čas: 28. 09. 2018 10:30

Astronomické novinky

Téma: Astronómia
Prezentujúci: Marek Husárik, Astronomický ústav, Slovenská akadémia vied
Čas: 28. 09. 2018 11:30