Dary Slnka

Dary Slnka

  • Téma: Astronómia
  • Miesto konania: Obchodné centrum MAX
  • Prezentuje: Slovenská akadémia vied
  • Prednášajúci:Marcela Bodnárová, Astronomický ústav
  • Dátum a čas začiatku: 28. 09. 2018 10:30

Dary Slnka

Informácie

Informácie o Slnku ako zdroji svetla, tepla a energie. Vplyv Slnka na našu Zem.

Foto zdroj: Noc