Ozón "zazračný plyn"

Ozón "zazračný plyn"

  • Téma: Meteorológia, Klimatológia
  • Miesto konania: Obchodné centrum MAX
  • Prezentuje: SHMÚ, Gánovce pri Poprade
  • Dátum a čas začiatku: 28. 09. 2018 09:30

Ozón "zazračný plyn"

Informácie

Prednáška o "ozóne" ktorý vyznamne súvisí so životom na Zemi, vplýva na počasie a slnečné žiarenie. Prednáška úzko súvisí s pracovnou náplňou Aerologického a radiačného žiarenia SHMÚ v Gánovciach pri Poprade, ktorý ako jediný na Slovensku monitoruje stav celkového ozónu.

Chcem vedieť viac

Foto zdroj: Noc