Vedecké stánky

V - klub - Vedecké stánky

Veda pre každého

Téma: Chémia, Biológia, Geografia
Prezentujúci: AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a a techniku
Čas: Počas celého podujatia

Čarovná veda

Téma: Chémia, Fyzika
Prezentujúci: Gymnázium Alberta Einsteina Bratislava
Čas: Počas celého podujatia

Skúmaj vodu a život v nej

Téma: Hydrológia, Vodohospodárstvo
Prezentujúci: Výskumný ústav vodného hospodárstva
Čas: Počas celého podujatia

Od alchýmie k modernej chémii

Téma: Chémia
Prezentujúci: Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
Čas: Počas celého podujatia

Eko bio pšenica

Téma: Potravinárstvo, Zdravie
Prezentujúci: Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
Čas: Počas celého podujatia