Od alchýmie k mod...

Od alchýmie k modernej chémii

  • Téma: Chémia
  • Miesto konania: V - klub
  • Prezentuje: Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava

Od alchýmie k modernej chémii

Informácie

Zaujímavé chemické experimenty, ktoré sa nesú v duchu hesla „Chémia je náš život, naša budúcnosť“, prevedú návštevníkov históriou a využitím chémie. 1) Alchymistická dielňa alebo kde to všetko začalo. Svetlo, plamene, pary a farby, to sú ukážky práce alchymistu. 2) Sherlock Holmes v chemickom laboratóriu. Chémia vo forenzných vedách pomáha zviditeľniť odtlačky, odhaliť tajné správy špiónov, domáce výbušniny. Aj vôňa je stopa. 3) Chémia v prírode či príroda v chémii? Chémia v rukách poľnohospodárov a farmaceutov. 4) Biotechnológia mení svet. Mikroorganizmy v službách potravinárskeho a farmaceutického priemyslu. 5) Liek alebo kozmetika? Domáca lekárnička. Príprava masážnych krémov. Je skutočne prírodná kozmetika prírodná?

www.sosch.sk