Vedecké stánky

Stará tržnica - Vedecké stánky

Mikroplasty a mikropolutanty - problém súčasnosti !?

Téma: Environmentálne inžinierstvo, environmentalistika, Chémia
Prezentujúci: Fakulta chemickej a potravinárskej chémie / Oddelenie environmentálného inžinierstva Slovenská technická univerzita v Bratislave
Čas: Počas celého podujatia

KvantOvé teChnológie pre KAždého

Téma: Kvantová elektronika a optika, Fyzika
Prezentujúci: Fyzikálny ústav/ Centrum pre výskum kvantovej informácie Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Radosť objavovať

Téma: Chémia, Fyzika
Prezentujúci: P-MAT, n.o.
Čas: Počas celého podujatia

EURAXESS – váš sprievodca mobilitou a kariérou vo výskume

Téma: Medzinárodná spolupráca, mobilita a rozvoj kariéry výskumníkov
Prezentujúci: SAIA, n. o.
Čas: Počas celého podujatia

EU CORNER

Téma: Informácie o EÚ
Prezentujúci: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Kancelária Európskeho parlamentu na Slovenku, EURACTIV Slovensko
Čas: Počas celého podujatia

Veda na dosah

Téma: Chémia, Zem, Vesmír, Technika, Fyzika
Prezentujúci: Centrum vedecko-technických informácií SR
Čas: Počas celého podujatia

Vzdelávanie objavovaním

Téma: Informačné a telekomunikačné technológie
Prezentujúci: Centrum vedecko-technických informácií SR
Čas: Počas celého podujatia

Kultúry v Európe / My sme svet

Téma: Medzinárodné vzťahy
Prezentujúci: Fakulta aplikovaných jazykov / Fakulta medzinárodných vzťahov, Katedra jazykovedy a translatológie / Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie Ekonomická univerzita v Bratislave
Čas: Počas celého podujatia

Vyšetrovanie účtovných podvodov

Téma: Ekonómia
Prezentujúci: Fakulta hospodárskej informatiky/ Katedra účtovníctva a audítorstva Ekonomická univerzita v Bratislave
Čas: Počas celého podujatia

Riešky - Netradičná matematika

Téma: Matematika
Prezentujúci: Matematická spoločnosť - Mladý génius
Čas: Počas celého podujatia

Učenie - zábavne a pútavo

Téma: Fyzika, Informačné a telekomunikačné technológie, Pokročilé nástroje, vizualizácie virtuálnych svetov
Prezentujúci: KVANT spol. s r.o.
Čas: Počas celého podujatia

Inteligentné roboty a tajomstvo elektromobilov

Téma: Robotika, Pokročilé nástroje, vizualizácie virtuálnych svetov
Prezentujúci: Fakulta informatiky/ Aplikovaná informatika/ Ústav aplikovanej informatiky Paneurópska vysoká škola
Čas: Počas celého podujatia

Zdravie v pohybe: účinky pohybovej aktivity na naše telo

Téma: Medicína, Šport, Zdravie
Prezentujúci: Biomedicínske centrum/ Oddelenie výskumu metabolických ochorení/ Ústav experimentálnej endokrinológie Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Polymérna kuchyňa

Téma: Chémia
Prezentujúci: Ústav polymérov Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Slovo o jazyku

Téma: Jazykoveda
Prezentujúci: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Netradičné rastliny pre budúcnosť

Téma: Botanika, Biológia
Prezentujúci: Centrum biológie rastlín a biodiverzity/ Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

PlasticFreeDanube

Téma: Anorganická chémia
Prezentujúci: Ústav polymérov Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Voda a pôda - systém, ktorý vás prekvapí

Téma: Hydrológia
Prezentujúci: Ústav hydrológie Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Zemetrasenia – báť sa, či nebáť?

Téma: Zem, Geológia
Prezentujúci: Ústav vied o Zemi Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Geológia je super

Téma: Geológia
Prezentujúci: Ústav vied o Zemi Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Nevšedné materiály pre elektro(tech)niku

Téma: Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy
Prezentujúci: Elektrotechnický ústav Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Tomografia - pohľad do vnútra objektov

Téma: Materiálové inžinierstvo
Prezentujúci: Ústav merania Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Výskumníci / výskumníčky v nás

Téma: Antropológia , Etnológia
Prezentujúci: Ústav výskumu sociálnej komunikácie/ Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Farebný svet Nanočastíc

Téma: Nanotechnológie, Fyzika
Prezentujúci: Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Superpočítače a (super)počítanie

Téma: Informačné a telekomunikačné technológie
Prezentujúci: Centrum spoločných činností/ Výpočtové stredisko Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Svet anorganických materiálov

Téma: Anorganická chémia
Prezentujúci: Ústav anorganickej chémie Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Aj baktérie majú virózu

Téma: Parazitológia, Virológia, Molekulárna biológia
Prezentujúci: Ústav molekulárnej biológie Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Ovládni (o)bludy hlavou

Téma: Psychológia
Prezentujúci: Ústav experimentálnej psychológie/ Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Moderná archeológia

Téma: Archeológia
Prezentujúci: Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Fascinujúci svet sopiek

Téma: Geológia
Prezentujúci: Ústav vied o Zemi Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Krajina Slovenska naše kultúrne dedičstvo

Téma: Ekológia
Prezentujúci: Ústav krajinnej ekológie Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Geomagnetizmus - od kompasu k magnetickému dáždniku

Téma: Geológia
Prezentujúci: Ústav vied o Zemi Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Neinvazívne nájdenie zdroja arytmií v srdci

Téma: Biometria, Zdravie
Prezentujúci: Ústav merania Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Obezita a metabolické zdravie

Téma: Zdravie , Biomedicínske inžinierstvo, Medicína
Prezentujúci: Biomedicínske centrum/ Ústav klinického a translačného výskumu Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Pozri sa do vnútra materiálov

Téma: Materiálové inžinierstvo
Prezentujúci: Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Turnaj mladých fyzikov

Téma: Fyzika
Prezentujúci: Fyzikálny ústav/ Turnaj mladých fyzikov Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Slovensko vo vesmíre

Téma: Vesmír
Prezentujúci: Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity
Čas: Počas celého podujatia

Vypočuj si svoju fotku

Téma: Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy, Informačné a telekomunikačné technológie
Prezentujúci: Technická fakulta/ Katedra elektrotechniky, informatiky a automatizácie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Čas: Počas celého podujatia

Ukáž mi správnu cestu

Téma: Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy, Informačné a telekomunikačné technológie
Prezentujúci: Technická fakulta/ Katedra elektrotechniky, informatiky a automatizácie Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Čas: Počas celého podujatia

Objav svoj genetický potenciál

Téma: Zdravie , Potravinárstvo
Prezentujúci: Fakulta biotechnológie a potravinárstva/ Katedra hygieny a bezpečnosti potravín Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Čas: Počas celého podujatia

Rover a 3D tlač vo vesmíre

Téma: Informačné a telekomunikačné technológie
Prezentujúci: Fakulta elektrotechniky a informatiky/ Strojnícka fakulta/ Katedra elektroenergetiky/ Ústav robotiky a kybernetiky, Ústav energetiky, Ústav mechatroniky/ PEARLS Slovenská technická univerzita v Bratislave
Čas: Počas celého podujatia

Skúmaj elektrickú energiu cez Virtuálnu realitu

Téma: Architektúra
Prezentujúci: Fakulta architektúry/ Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok/ Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb Slovenská technická univerzita v Bratislave/ CEEV Živica
Čas: Počas celého podujatia

Chemický programátor

Téma: Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy
Prezentujúci: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie/ Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky Slovenská technická univerzita v Bratislave
Čas: Počas celého podujatia

All you need is atom

Téma: Materiálové inžinierstvo
Prezentujúci: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave/ Ústav výskumu progresívnych technológií Slovenská technická univerzita v Bratislave
Čas: Počas celého podujatia

Čistíme Slovensko

Téma: Fyzika, Informačné a telekomunikačné technológie
Prezentujúci: Fakulta elektrotechniky a informatiky/ Ústav elektroniky a fotoniky Slovenská technická univerzita v Bratislave
Čas: Počas celého podujatia

Kresliaci elektrón

Téma: Chémia
Prezentujúci: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie/ Katedra anorganickej technológie Slovenská technická univerzita v Bratislave
Čas: Počas celého podujatia

EduVirtual - zážitkové vzdelávanie

Téma: Informačné a telekomunikačné technológie, Geografia
Prezentujúci: Fakulta informatiky a informačných technológií/ Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenská technická univerzita v Bratislave
Čas: Počas celého podujatia

Inteligentné parkovanie

Téma: Doprava, Informačné a telekomunikačné technológie
Prezentujúci: Fakulta informatiky a informačných technológií/ Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva Slovenská technická univerzita v Bratislave
Čas: Počas celého podujatia

Levitácia loptičky silou mysle

Téma: Informačné a telekomunikačné technológie, Mechatronika
Prezentujúci: Fakulta elektrotechniky a informatiky/ Ústav automobilovej mechatroniky Slovenská technická univerzita v Bratislave
Čas: Počas celého podujatia

STUBA Green Team

Téma: Mechanika, Doprava, Strojárstvo
Prezentujúci: STUBA Green Team Slovenská technická univerzita v Bratislave
Čas: Počas celého podujatia

Zvedavá CHÉMia

Téma: Chémia
Prezentujúci: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie/ CHEM Slovenská technická univerzita v Bratislave
Čas: Počas celého podujatia

Bystrým okom k viacjazyčnosti

Téma: Jazykoveda
Prezentujúci: Filozofická Fakulta/ Oddelenie francúzskeho jazyka, Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Čas: Počas celého podujatia

Farebné biotechnológie

Téma: Biotechnológie
Prezentujúci: Fakulta prírodných vied/ Katedra biotechnológií Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Čas: Počas celého podujatia

Som Biológ - genetik

Téma: Biológia
Prezentujúci: Prírodovedecká fakulta/ Katedra genetiky Univerzita Komenského v Bratislave
Čas: Počas celého podujatia

Som geológ a paleontológ

Téma: Geológia, Geodézia
Prezentujúci: Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave
Čas: Počas celého podujatia

Spoznaj, čo dokáže plazma

Téma: Fyzika plazmy, Fyzika
Prezentujúci: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky/ Katedra experimentálnej fyziky/ Oddelenie fyziky plazmy Univerzita Komenského v Bratislave
Čas: Počas celého podujatia

Hranie s časticami v CERNe

Téma: Jadrová fyzika
Prezentujúci: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky/ Katedra jadrovej fyziky a biofyziky Univerzita Komenského v Bratislave
Čas: Počas celého podujatia

Život je pohyb

Téma: Zdravie , Šport
Prezentujúci: Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzita Komenského v Bratislave
Čas: Počas celého podujatia

Trénuj zvládanie stresu biofeedbackom

Téma: Psychológia, Zdravie
Prezentujúci: Filozofická Fakulta/ Katedra psychológie/ Laboratórium psychofyziológie Univerzita Komenského v Bratislave
Čas: Počas celého podujatia

Žijeme vo svete plnom geometrie

Téma: Matematika
Prezentujúci: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky/ Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky Univerzita Komenského v Bratislave
Čas: Počas celého podujatia

#ukpozitiv

Téma: Neživá príroda, Matematika, Technika, Vesmír, Zem, Spoločnosť a kultúra, Človek, Spoločnosť, Manažment, Živá príroda a chemické vedy, Biotechnológie, Chémia, Lekárske vedy, Neurovedy
Prezentujúci: Univerzita Komenského v Bratislave
Čas: Počas celého podujatia

Keď prúdi krv cievami …

Téma: Medicína, Farmácia, Lekárske vedy, Genetika, Zdravie
Prezentujúci: Lekárska fakulta/ Fyziologický ústav/ Ústav normálnej a patologickej fyziológie/ Ústav pre výskum srdca/ Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie/ Centrum experimentálnej medicíny Univerzita Komenského v Bratislave/ Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Mayskí králi a ich dynastie

Téma: Dejiny, História
Prezentujúci: Filozofická fakulta/ Katedra porovnávacej religionistiky/ Centrum mezoamerických štúdií Univerzita Komenského v Bratislave
Čas: Počas celého podujatia

MoTiV hodnota cestovného času

Téma: Doprava
Prezentujúci: Univerzitný vedecký park Žilinská univerzita v Žiline - ERADIATE
Čas: Počas celého podujatia

Elektrárňa Piešťany

Téma: Energetika
Prezentujúci: projekt Elektrárňa Piešťany ZSE
Čas: Počas celého podujatia

Laserová harfa

Téma: Fyzika, Fyzika plazmy, Geofyzika, Jadrová fyzika, Kvantová elektronika a optika, Iné, Mechanika, Energetika
Prezentujúci: Medzinárodné laserové centrum
Čas: Počas celého podujatia

Ponorte sa do oceánu zážitkov vďaka 4G sieti od O2

Téma: Informačné a telekomunikačné technológie
Prezentujúci: Nadácia O2
Čas: Počas celého podujatia

Kognitívne vedy a IT

Téma: Informačné a telekomunikačné technológie
Prezentujúci: IBM International Services Centre, s.r.o
Čas: Počas celého podujatia

Podporujeme, inovujeme, napredujeme - Operačný program Výskum a inovácie.

Téma: Medzinárodná spolupráca, mobilita a rozvoj kariéry výskumníkov, Vedná politika, Podpora inovácií
Prezentujúci: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Čas: Počas celého podujatia

SBA - Váš partner vo svete podnikania

Téma: Vedná politika, Podpora inovácií, Transfer technológií
Prezentujúci: Slovak Business Agency
Čas: Počas celého podujatia

Ako sa hrajú chemickí inžinieri

Téma: Environmentálne inžinierstvo, environmentalistika, Chémia, Potravinárstvo
Prezentujúci: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie/ Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva Slovenská technická univerzita v Bratislave
Čas: Počas celého podujatia

Inovácie s HPE

Téma: Informačné a telekomunikačné technológie
Prezentujúci: Hewlett Packard Enterprise Slovakia s.r.o.
Čas: Počas celého podujatia

Inovujme.sk

Téma: Chémia, Podpora inovácií
Prezentujúci: Slovenská inovačná a energetická agentúra / Stredná odborná škola chemická v Bratislave
Čas: Počas celého podujatia

ESET - bezpečný digitálny svet

Téma: Informačné a telekomunikačné technológie
Prezentujúci: ESET
Čas: Počas celého podujatia

Info SAV

Téma: Technika, Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy
Prezentujúci: Slovenská akadémia vied
Čas: Počas celého podujatia

Krotitelia plazmy

Téma: Technika
Prezentujúci: GA Drilling
Čas: Počas celého podujatia

Laboratórium Dr. Skúmavku

Téma: Lekárske vedy
Prezentujúci: Medirex Group
Čas: Počas celého podujatia