Nevšedné materiál...

Nevšedné materiály pre elektro(tech)niku

  • Téma: Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy
  • Miesto konania: Stará tržnica
  • Prezentuje: Slovenská akadémia vied

Nevšedné materiály pre elektro(tech)niku

Informácie

Na festivale ponúkneme štyri interaktívne ukážky nevšedných materiálov pre budúcu elektroniku a elektrotechniku. Návštevníci si môžu sami pripraviť a pozrieť tzv. dvoj-dimenzionálne (2D) materiály, ktoré sú tvorené len niekoľkými atomárne tenkými vrstvami. Vysvetlíme ich potenciálne využitie v elektronike a aj to, prečo je ich vôbec možné vidieť pomocou jednoduchého optického mikroskopu. Z oblasti supravodičov budú návštevníci svedkami prechodu materiálu z normálneho do supravodivého stavu jeho ochladením pomocou kvapalného dusíka. Uvidia aj levitovanie supravodivých materiálov v silnom magnetickom poli dráhy, ktorá je tvorená permanentnými magnetmi uloženými v tvare oválu a tiež si budú môcť sami overiť silu väzby medzi magnetom a supravodičom. V  ďalšej ukážke hravou formou vysvetlíme fungovanie klasickej aj tzv. rozmazanej (fuzzy) logiky a jej využitie pre budúce rýchle obvody na rozoznávanie obrazov. V poslednej ukážke si záujemci sami môžu vyskúšať technológiu litografie pre tvarovanie štruktúr na mikro-úrovni využívanej pre prípravu mikrovlnných súčiastok pre aplikácie v mobilnej komunikácii.