Spravodlivosť pre...

Spravodlivosť pre čarodejnice (Než nás čarodejnica učaruje, radšej ju upálime)

  • Téma: Dejiny
  • Miesto konania: V - klub
  • Prezentuje: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
  • Prednášajúci:doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD., JUDr. Alexandra Letková, PhD., Mgr. Ján Sombati, PhD., Mgr. Viktória Marková, Mgr. Lenka Martincová Sombati, PhD., Mgr. Lenka Martincová,
  • Dátum a čas začiatku: 28. 09. 2018 10:00

Spravodlivosť pre čarodejnice (Než nás čarodejnica učaruje, radšej ju upálime)

Informácie

Obsah prednášky:

Vystúpenie sa člení na scénku, ukazujúcu rekonštrukciu procesu s čarodejnicami a po nej bude nasledovať krátka  inštruktážna prednáška k tejto téme. Na príklade s čarodejnicami bude približovať postoj stredovekej a najmä novovekej spoločnosti k čarodejniciam, k spôsobu vedenia procesu a k racionalizácii súdnictva od 18. storočia.

Profil prednášajúcich:

Prednášajúci sú členovia Katedry právnych dejín a právnej komparatistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.