Počítačové hry vo...

Počítačové hry vo vzdelávaní

  • Téma: Informačné a telekomunikačné technológie
  • Miesto konania: V - klub
  • Prezentuje: Vĺčatá.sk
  • Prednášajúci:Silvester Buček
  • Dátum a čas začiatku: 28. 09. 2018 09:00

Počítačové hry vo vzdelávaní

Informácie

Obsah prednášky:

Veríme, že v 21. storočí je nutné modernizovať systém výučby na slovenských školách. Jedným z najnovších fenoménov sú počítačové hry, ktoré sú pre mladšiu generáciu úplne prirodzeným médiom. Preto je dôležité hľadať cesty ako ich skrz obľúbenú formu zábavy niečo naučiť. Na prednáške si povieme o vzdelávacom potenciáli konkrétnych populárnych hier, ale aj o širších súvislostiach ktoré túto tému obklopujú.

Profil prednášajúceho:

Silvester Buček absolvoval mediálne štúdiá na Masarykovej Univerzite, kde sa snažil vytvoriť prostredie na skúmanie hier v akademickom prostredí. V súčasnosti sa venuje hernému dizajnu a gamifikácii vzdelávania a firemných procesov.

 FOTO: muni.cz