Ako vieme zlepšiť...

Ako vieme zlepšiť kvalitu života autistických rodín

  • Téma: Farmácia
  • Miesto konania: Panta Rhei
  • Prezentuje: Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
  • Prednášajúci:doc. PharmDr. Anna Hrabovská, PhD.
  • Dátum a čas začiatku: 28. 09. 2018 15:00

Ako vieme zlepšiť kvalitu života autistických rodín

Informácie

Obsah prednášky:

Autizmus, označovaný aj ako porucha autistického spektra, je pervazívna vývojová porucha, ktorá spôsobuje problémy so sociálnou interakcou a psychickým stavom pacienta, čo môže brániť sociálnej integrácii a viesť k vážnym rodinným problémom. Rastúci výskyt autizmu bol pozorovaný na celom svete, vrátane Slovenska. Napriek významnému pokroku v oblasti výskumu zostávajú molekulárne mechanizmy autizmu nejasné, v dôsledku čoho neexistuje pre toto ochorenie žiadny liek. Anna Hrabovská v tejto prednáške prediskutuje súčasné dôkazy o účinnosti metylkobalamínu pri liečbe porúch autistického spektra.

Profil prednášajúceho:

Anna Hrabovská pracuje ako docentka farmakológie na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenskeho v Bratislave. Jej hlavným vedecko-výskumným zámerom je cholínergický systém v mozgu a na periférii. V poslednom období sa však venuje aj štúdiu autistického spektra a hlavne možnosti zlepšenia behaviorálneho a sociálneho statusu pacientov s týmto ochorením. Je absolventkou Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a pôsobila na viacerých zahraničných pracoviskách, vrátane Eppley Institute, University of Nebraska Medical Center v Omahe, NE, USA, Ecole Normale Supérieure a Université Paris Descartes v Paríži, Francúzko, Centre de Recherches du Service de Sante des Armees v La Tronche, Francúzsko, či Fyziologického ústavu 1. lekárskej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe, ČR. Anna Hrabovská je členkou Subkomisie pre generické lieky Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a pôsobí ako odborná konzultantka pre farmaceutické a manažérske poradenské firmy.