Obraz sveta v jazyku

Obraz sveta v jazyku

  • Téma: Jazykoveda
  • Miesto konania: Panta Rhei
  • Prezentuje: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra
  • Prednášajúci:PhDr. Mária Šimková, Ph.D.
  • Dátum a čas začiatku: 28. 09. 2018 16:00

Obraz sveta v jazyku

Informácie

Obsah prednášky:

Čo vypovedá jazyk o nás? Ktoré slová a spojenia sú v jazyku najviac frekventované a ktoré najmenej? Aké slová používame v súčasnosti v porovnaní s nedávnou minulosťou? Ako vyjadrujeme pozitívne a ako negatívne javy a prežívania? Na tieto otázky budeme hľadať odpovede v dátach Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Profil prednášajúceho
PhDr. Mária Šimková, Ph.D., dlhoročná vedúca oddelenia Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, riešiteľka domácich aj zahraničných projektov, spoluautorka Frekvenčného slovníka slovenčiny na báze Slovenského národného korpusu a ďalších publikácií a štúdií, sa venuje korpusovej a kvantitatívnej lingvistike, synchrónnej a porovnávacej lingvistike.
FOTO: M. Šimková