Mobilita ľudských...

Mobilita ľudských zdrojov vo vede a technike a návrat odborníkov zo zahraničia

  • Téma: Medzinárodná spolupráca, mobilita a rozvoj kariéry výskumníkov
  • Miesto konania: Galéria Archa
  • Prednášajúci:Diskusia je organizovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Dátum a čas začiatku: 28. 09. 2018 14:30

Mobilita ľudských zdrojov vo vede a technike a návrat odborníkov zo zahraničia

Informácie

Miesto konania: Galéria Archa, Uršulínska 6, Bratislava

Organizátori: Diskusia sa koná v rámci odbornej sekcie Festivalu vedy Noc výskumníkov 2018

Informácie o podujatí:

Slovensko patrí medzi krajiny Európskej únie s najvyšším podielom študentov vysokých škôl študujúcich v zahraničí. Existujú predpoklady, že významná časť z nich si po skončení štúdia nájde pracovné uplatnenie v štáte, kde vyštudovali, čo má pre našu krajinu viaceré negatívne dôsledky. Zároveň však Slovensko môže profitovať zo skúseností, poznatkov a kontaktov, ktoré naši výskumníci získajú počas svojho pôsobenia v zahraničí a následne ich môžu ďalej využívať a rozvíjať vo svojom pôsobení doma na Slovensku. V diskusii sa zameriame na problematiku úniku a cirkulácie mozgov, ako aj na nevyhnutné opatrenia, ktoré je potrebné urobiť na prilákanie špičkových slovenských odborníkov pôsobiacich v zahraničí naspäť domov.

Program:

14:30 – 15:30 Panelová diskusia

doc. Ing. Jozef Ristvej PhD., prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity

Michal Habrman, Inštitút finančnej politiky, Ministerstvo financií SR

RNDr. Martin Kolisek, Dr. rer. nat.; vedecko-výskumný pracovník; Jesseniova lekárska fakulta v Martine; Univerzita Komenského v Bratislave 

doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD., zástupca riaditeľa Ústavu výskumu progresívnych technológií, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Slovenská technická univerzita v Bratislave 

15:30 – 15:45 Otázky a odpovede

REGISTRÁCIA