Excelentný výskum...

Excelentný výskum a Slovensko

  • Téma: Vedná politika
  • Miesto konania: Galéria Archa
  • Prednášajúci:Diskusia je organizovaná Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity
  • Dátum a čas začiatku: 28. 09. 2018 13:00

Excelentný výskum a Slovensko

Informácie

Miesto konania: Galéria Archa, Uršulínska 6, Bratislava

Organizátori: Diskusia sa koná v rámci odbornej sekcie Festivalu vedy Noc výskumníkov 2018

Informácie o podujatí:

V posledných rokoch sa slovo „excelentnosť“ a „excelentný výskum“ skloňujú vo všetkých pádoch. Hovoria o ňom tvorcovia politík, ale aj samotní výskumníci. Medzi rokmi 2002 až 2014 stúpol počet odkazov k exceletnosti vo vedeckej literatúre z 32 na 55 600. Navyše politici nechcú podporovať len výskum, chcú podporovať excelentný výskum. Toto spojenie často používame bez toho, aby sme vedeli povedať, čo to vlastne ten excelentný výskum je, ako určiť kto je excelentný výskumník a v neposlednom rade ako excelentnosť merať. V diskusii sa pokúsime dať odpovede na tieto otázky, ale aj na to, ako exceletnosť podporovať vo všetkých etapách od mladých výskumníkov až k vedúcim výskumných tímov. Rovnako budeme diskutovať o tom, čo by mal štát urobiť, aby podporoval tých najlepších z najlepších.

Program:

13:00 – 14:00 Panelová diskusia

Marek Hajduk, generálny riaditeľ, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Fedor Gömöry, vedec a fyzik, Elektrotechnický ústav SAV

Peter Moczo, predseda a prorektor, Učená spoločnosť Slovenska a Univerzita Komenského v Bratislave

Pavol Luka, Chief Operating Officer, ESET

Moderátor: Daniel Straka, výkonný riaditeľ, SOVVA

14:00 – 14:15 Otázky a odpovede

REGISTRÁCIA