Progam Europa SC

Európska noc výskumníkov 2018 v Europa Shopping Centre Banská Bystrica
28.9.2018, 9:00 - 21:00, vstup voľný

Motto: “Výskumníci v nás”

Program:

10:00 – 10:30 – oficiálne otvorenie Festivalu vedy - Európska Noc výskumníkov pod záštitou prezidenta SR pána Andreja Kisku, predsedu BBSK Ing. Jána Luntnera, zástupcu primátora Banskej Bystrice a odborných partnerov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

10:40 – 10:50 – súťaže pre deti a cesta podujatím s moderátorom Richardom Vrablecom

11:00 – 11:30 – diskusia o projekte inovujme.sk

--------

12:15 – 12:30 – diskusia s GRANVI-ou o včelých úľoch a hmyzích domčekoch popri rýchlostnej ceste R1 Pribina.

12:40 – 12:50 – súťaže pre deti a cesta podujatím s moderátorom Richardom Vrablecom

13:00 – 13:30 – diskusia o projekte inovujme.sk

13:40 – 13:50 – súťaže pre deti a cesta podujatím s moderátorom Richardom Vrablecom

14:00 – 14.30 – spevácke talenty zo ZUŠ Sliač, účinkujú Martin Vetrák, Alexandra Georgievová, Vladimíra Brveníková

14:45 – 14:55 – súťaže pre deti a cesta podujatím s moderátorom Richardom Vrablecom

15:10 – 15:20 – diskusia o virtuálnej a iných realitách s Petrom Sýkorom (Žilinská univerzita v Žiline, Elektrotechnická fakulta, Katedra multimédií a informačno-komunikačných technológií)

15:30 – 15:50 – súťaže pre deti organizované športovcami z Univerzity Mateja Bela – Katedry telesnej výchovy a športu

16:05 – 16:15 – diskusia so žiakmi Strednej priemyselnej školy dopravnej vo Zvolene o alternatívnych energiách v doprave

16:30 – 17:00 – súťaže pre deti s moderátorom Richardom Vrablecom, rozlúčka moderátora