„Zelené domy“ = návrat k zdravému bývaniu

„Zelené domy“ = návrat k zdravému bývaniu

Čo presne sú „zelené domy“, aké sú ich výhody oproti klasickým stavbám? Na tieto otázky a mnohé ďalšie sme získali odpovede od Ing. Evy Singovszkej, PhD., vedecko výskumnej pracovníčky z Ústavu environmentálneho inžinierstva, Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Výskum na ústave sa konkrétne venuje štúdiu inovatívnych materiálov v stavebníctve, ale aj ďalším zaujímavým témam, ktoré vedci zo Stavebnej fakulty TUKE predstavia návštevníkom festivalu v piatok 28. 9. 2018 v Košiciach vo vedeckom stánku pod názvom Environmentálny dom

Výhody zelených domov

Zelené  alebo udržateľné domy sa realizujú z prírodných stavebných materiálov, ošetrených ľanovým olejom s pigmentáciou pôsobiacou proti UV žiareniu. Používajú prírodné materiály ako drevo, hlinené omietky, izolácie z ovčej vlny a  ľanu. Povrch strechy tvorí extenzívna udržiavaná zeleň.

Výhody zelených domov pokrývajú mnohé oblasti. Skúsme teda spomenúť aspoň niektoré z nich. Zelené domy v prvom rade ušetria množstvo finančných prostriedkov a v porovnaní s bežnými novostavbami majú nízku spotrebu energie, celkovo je ich spotreba takmer polovičná. Pri výstavbe sa využívajú najmä ekologické materiály a prírodné obnoviteľné zdroje, zelené domy tak nezaťažujú životné prostredie. Vďaka prírodným materiálom sú tak aj po ukončení svojej dlhej životnosti, recyklovateľné, teda môžu byť z väčšej časti využité na iné účely. Prírodné materiály použité pri výstavbe však najviac ocenia ľudia s respiračnými ochoreniami, alergici, či astmatici, predstavujú totiž nový spôsob zdravého bývania.

O tom, že otázky študentov inšpirujú a posúvajú ďalej v dosahovaní cieľov nám viac prezradila Ing. Eva Singovszká, PhD:

1. Zažili /Urobili ste ako dieťa nejaký vedecký pokus, na ktorý spomínate doteraz?

Ako dieťa si nespomínam na žiadny vedecký pokus, avšak dnes, keď som mamou osem ročného syna tak tie pokusy sú u nás na dennom poriadku, či už sa jedná o výbuch sopky, postavenie mravčej farmy alebo výrobu mydiel.

2. Ako sa vo Vašej každodennej práci prejavuje zvedavosť?

Zvedavosť prirodzene patrí k našej práci a vedie nás k novým nápadom a objavom. Bez zvedavosti by naša práca ako vedeckých výskumníkov nebola možná.

3. Položili ste si/Dostali ste otázku, ktorá Vám pomohla vo Vašej práci? Ak áno, akú? Kto ju položil?

Okrem svojej vedeckej činnosti aj učím študentov, ktorí mi dennodenne kladú otázky a tie ma inšpirujú a posúvajú ďalej v mojej práci.

4. Kto bol/je podľa vás najvýznamnejší vedec v Európe a na Slovensku a prečo? 

Zo svetových vedcov je pre mňa  najvýznamnejším architekt a ekológ Ken Yeang z Malajzie, zakladateľ Ken Yeang Design Ltd., UK a Hamzah & Yeang, Malajzia. Nie je to síce Európan, ale jeho práca v oblasti udržateľnej a ekologickej architektúry má celosvetový dopad, keďže ho zaradili medzi 50 odborníkov na svete, ktorý by mohli zachrániť Zem.

Zo slovenských vedcov je pre mňa významnou vedkyňou prof. RNDR. Nadežda Števulová, PhD., ktorá pôsobí na našom Ústave environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty TUKE a svojou vedeckou prácou v oblasti materiálového a environmentálneho inžinierstva rozširuje poznatky, ktoré sú prospešné pre vedeckú komunitu. Svojim nadšením nielen pre vedu, ale aj svojou životnou filozofiou motivuje nielen mňa, ale celý kolektív pracoviska.

Foto: archív TUKE