Vysloboď sa z Escape room vďaka osudovým osmičkám v pamäti

Vysloboď sa z Escape room vďaka osudovým osmičkám v pamäti

Činnosť Spoločenskovedného ústavu, Centra spoločenských a psychologických vied (CSPV SAV), v.v.i. je dlhodobo zameraná na interdisciplinárny výskum etnických vzťahov, najmä na problematiku menšín a sociálno-psychologický výskum stratégií správania v náročných situáciách. Na toto zameranie ústavu nadväzuje aj vedecký výskum v súčasnosti, ktorý  zároveň reaguje aj na aktuálne problémy spoločnosti.

V roku 2018 si pripomíname výročia viacerých udalostí, ktoré významným spôsobom ovplyvnili naše dejiny. Stánok Osudové osmičky v našej pamäti sa zameria na zdôraznenie dôležitých osmičkových rokov (1918, 1938, 1948, 1968, 1988), ktoré výrazne ovplyvnili osud vtedajšieho Československa. Žiaci budú musieť uniknúť z tzv. Escape room rozlúštením a vyriešením rôznych úloh, hádaniek a hlavolamov zameraných na tieto dôležité roky.

V rámci Európskej noci výskumníkov v Košiciach ponúkne Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v.v.i. aj prednášku doc. Mgr. Milana Olejníka, PhD. na tému Vplyv osmičiek na osudy Československa. Prednáška bude reflektovať dopad týchto medzníkov na naše dejiny.

Vedci zo Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV už niekoľko rokov dopĺňajú pestrý program ENV v Košiciach. Vyspovedali sme preto odvážnú mladú vedkyňu, Mgr. Máriu Ďurkovskú, PhD., ktorá sa nebála povedať viac o svojom prvom vedeckom pokuse - zakopanom poklade v časovej kapsule. Miesto zakopaného pokladu nám však zatiaľ neprezradila :)

1. Zažili /Urobili ste ako dieťa nejaký vedecký pokus, na ktorý spomínate doteraz? 

Ako dieťa som si s  kamarátkou urobila pokus vo forme tzv. časovej kapsule. Do drevenej krabičky, ktorú sme zakopali na záhrade, sme vložili rôzne „cennosti“. Dodnes sme ju však nevykopali, do jej vykopania musí ešte uplynúť 8 rokov.

2. Ako sa vo Vašej každodennej práci prejavuje zvedavosť? 

Zvedavosť je v práci každého vedca kľúčovou vlastnosťou, pokiaľ nie ste zvedaví, nemáte otázky, nemôžete napredovať. Dobre položená otázka býva často zárukou úspechu.  

3. Položili ste si/ Dostali ste otázku, ktorá Vám pomohla vo Vašej práci? Ak áno, akú? Kto ju položil?

Za každým dopísaným textom som si vždy kládla tú istú otázku „je to hotové?“. Až kým mi raz jeden, dnes už môžem povedať priateľ, neporadil slovami: nikdy to nebude dokonalé, no nedopusť, aby si celý život len opravovala.