Vo svojej práci preniká do sveta nepoznaného - Lýdia Šuchová z Equity, o.z.

Vo svojej práci preniká do sveta nepoznaného - Lýdia Šuchová z Equity, o.z.

Občianske zduženie Equity v spolupráci so SOVVA, o.z.  v tomto roku už deviatykrát organizuje v rámci Európskej noci výskumníkov podujatie Veda v osade. Prináša Európsku noc výskumníkov aj tým, ku ktorým vedci a výskumníci bežne neprichádzajú: deťom žijúcim v odľahlých, často krát aj chudobných kútoch Slovenska. V lokalitách, odkiaľ je pre deti jednak ďaleko, jednak draho zájsť na podujatie konané vo veľkých slovenských mestách. V predchádzajúcich rokoch sme spolu s výskumníkmi z Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Mateja Bela a Slovenskej akadémie vied zrealizovali stretnutia so žiakmi základných, stredných a špeciálnych škôl a deťmi v komunitných centrách v 16 lokalitách naprieč Slovenskom.

A tak sa aj tento rok v septembri vydávajú nadšenci spolu s Equity na dlhú cestu, aby zrealizovali Európsku noc výskumníkov 2018 v končinách, kde bežne výskumníci nechodia. Majú však novinku. V ich výskumníckej posádke budú okrem vedcov aj 4 študenti gymnázia a 3 žiaci základnej školy, ktorí budú predvádzať svoje vlastné pokusy. Viac informácií k programu Vedy v osade nájdete tu.

Ako premýšľa pani Šuchová sme zistili aj z jej odpovedí na náš festivalový dotazník:

1. Zažili /Urobili ste ako dieťa nejaký vedecký pokus, na ktorý spomínate doteraz?

V detstve som nemala vo zvyku robiť sama doma pokusy. A tie, čo sme robili na základnej alebo strednej škole, ma nijakým spôsobom neprilákali k vede (napriek tomu som sa rozhodla ísť študovať fyziku na MFF UK). To skôr teraz, keď pozorujem pokusy, ktoré predvádzajú výskumníci počas nášho podujatia Veda v osade, si uvedomujem aká zaujímavá je chémia alebo geológia.

2. Ako sa vo Vašej každodennej práci prejavuje zvedavosť?

Pred niekoľkými rokmi som zmenila smerovanie mojej profesionálnej činnosti. Začala som sa venovať chudobným
rómskym deťom (aj mládeži) žijúcim v rómskych osadách. Znamenalo to (a znamená stále) preniknutie do sveta nepoznaného. Je to veľmi podnetné a preto som neustále zvedavá, čo nové sa naučím, čo nové pochopím.

3. Položili ste si/Dostali ste otázku, ktorá Vám pomohla vo Vašej práci? Ak áno, akú? Kto ju položil?

„Prečo je to tak?“ je otázka, ktorú si v súvislosti so snahou pochopiť zákonitosti života v generačnej chudobe
kladiem veľmi často. Je to pre mňa tá najzákladnejšia otázka a hľadám na ňu odpoveď pozorovaním, alebo štúdiom literatúry k danej téme.

4. Máte najobľúbenejšiu knižnú alebo filmovú postavu vedca? Ak áno, koho?

Knižného alebo filmového vedca nemám, ale z tých skutočných mi je veľmi sympatický Albert Einstein.

FOTO: EQUITY, NAŽIVO S BRAŇOM ZÁVODSKÝM