VEDECKÁ CUKRÁREŇ: Osudové osmičky vo vzťahu k Slovensku a Slovákom

VEDECKÁ CUKRÁREŇ: Osudové osmičky vo vzťahu k Slovensku a Slovákom

Pozývame vás do septembrovej vedeckej cukrárne, v ktorej budeme diskutovať o osudových osmičkách v histórii Slovenska a Slovákov.

Septembrová vedecká cukráreň je sprievodným podujatím festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2018. Festival vedy Európska noc výskumníkov 2018 otvorí vedeckú jeseň podujatí zameraných na popularizáciu vedy a výskumu.

Prednášajúci: PhDr. Stanislav Sikora, CSc. 

Dátum a čas: 18.9.2018 o 9.00 hod. v CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 1

Miesto: Konferenčná miestnosť CVTI SR na 2. poschodí

Anotácia:

Prednášku začneme pripomenutím revolučných rokov 1848/1849, ktoré boli vyvrcholením národno-obrodeneckého hnutia Slovákov v 19. storočí. Potom priblížime situáciu v slovenskom národno-emancipačnom hnutí v druhej polovici 19. a začiatkom 20. storočia s jeho vyvrcholením v roku 1918, kedy vznikla prvá Československá republika. Zmienime sa o postavení Slovenska počas prvej ČSR, presnejšie o tom, akú podobu malo v tom čase národno-emancipačné úsilie Slovákov, ktoré vyústilo do autonómie Slovenska v ČSR v roku 1938.  Ďalej sa zameriame na vývoj po druhej svetovej vojne, ktorý na Slovensku vyvrcholil vo Februári 1948 nastolením diktatúry proletariátu. V závere prednášky o osudových osmičkových výročiach v moderných dejinách  Slovenska a Slovákov, sa budeme venovať charakteru socializmu sovietskeho typu, ktorý po dvadsiatich rokoch vyústil do pokusu o jeho reformu v roku 1968 - vrátane vyvrcholenia národno-emancipačného hnutia v podobe federácie.

O prednášajúcom:

PhDr. Stanislav Sikora, CSc. vyštudoval históriu a archivistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Je dlhoročným pracovníkom Historického ústavu SAV. Zaoberá sa politickými dejinami Slovenska po roku 1945 so zvláštnym zreteľom na 60. roky 20. storočia. Je autorom viacerých monografií. V rokoch 1993-2008 pôsobil ako externý profesor dejepisu na Strednej súkromnej škole veterinárnej v Bratislave. Je tiež členom Speváckeho zboru slovenských učiteľov, špičkového mužského speváckeho zboru, ktorý na mnohých európskych i svetových súťažiach získal najvyššie ocenenia.

 Viac informácií

 Foto: CVTI SR