VEDA V CENTRE Dôchodkový systém na Slovensku: problémy, výzvy a perspektívy

VEDA V CENTRE Dôchodkový systém na Slovensku: problémy, výzvy a perspektívy

Pozývame vás do septembrovej  vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o súčasnom stave dôchodkového systému na Slovensku.

Prednášajúci: doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD.

Dátum a čas: 27. 9. 2018 o 17.00 hod. v CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Miesto: Konferenčná miestnosť CVTI SR na 2. poschodí

Septembrová vedecká kaviareň je sprievodným podujatím festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2018. Festival vedy Európska noc výskumníkov 2018 otvorí vedeckú jeseň podujatí zameraných na popularizáciu vedy a výskumu.

Vo štvrtok 27. 9. 2018 o 17.00 hod. bude našim hosťom matematik a uznávaný odborník na finančnú matematiku doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD., z Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky Fakulty matematiky, informatiky a fyziky UK v Bratislave. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa venuje aplikáciám finančnej matematiky v  riadení portfólia a v dôchodkových systémoch.

Starnutie populácie, udržateľnosť a spravodlivosť dôchodkových systémov patria k najčastejším témam v ekonomických diskusiách. Odborníci sa zhodujú v tom, že spoločnosti vo vyspelých krajinách starnú a demografická štruktúra sa dramaticky mení. Práve to bolo jednou z hlavných príčin veľkej reformy dôchodkového systému aj na Slovensku. K najzásadnejším zmenám, ktoré priniesla,  môžeme zaradiť zavedenie sporivého piliera a posilnenie zásluhovosti na základe príspevkov. Ambíciami zásadnej zmeny systému bolo odvrátiť alebo aspoň zmierniť demografickú krízu, posilniť spravodlivosť a zvýšiť očakávané dôchodky. Majú tieto ambície šancu byť naplnené? Ako možno merať úroveň úspor v sporivom pilieri? Poskytne sporivý pilier skutočne vyššie dôchodky a  je naozaj ochranou pred demografickou krízou? Aké sú zmysluplné spôsoby použitia dôchodkových úspor? V posledných rokoch boli v  dôchodkovom systéme urobené viaceré parametrické zmeny. Majú tieto parametrické zmeny šancu odvrátiť všetky problémy? Dôležitým atribútom dôchodkového systému je jeho spravodlivosť. Tú možno chápať rôznymi spôsobmi. V súčasnom nastavení je spravodlivosť vyjadrená zásluhovosťou na základe výšky peňažných príspevkov. Je toto naozaj tá správna miera spravodlivosti?

Viac informácií

FB udalosť

Foto: CVTI SR