Prihlasovanie vedeckých stánkov a prednášok otvorené!

Prihlasovanie vedeckých stánkov a prednášok otvorené!

Registrácia vedcov a výskumníkov na 12. ročník Európskej noci výskumníkov je otvorená.

Chcete sa zúčastniť najväčšieho vedecko-popularizačného podujatia v Európe? Prihlášky na vedecký stánok a prednášku nájdete tu.

Termín uzávierky prihlášok je do 31.8.2018.

Tešíme sa na Vás 28.9.2018 v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline a Poprade.