Odvaha inovovať sa cení

Odvaha inovovať sa cení

Národný projekt Inovujme.sk sa už po druhýkrát odprezentuje počas Európskej noci výskumníkov. Cieľom projektu je zvyšovať povedomie o význame inovácií medzi slovenskými podnikmi a tiež medzi študentmi stredných a vysokých škôl vo všetkých regiónoch. Jeho hlavnou úlohou je zvyšovať inovačný potenciál Slovenska.

Odvaha inovovať sa cení, a preto má projekt Inovujme.sk pre všetkých, ktorí úspešne absolvujú inovačný kvíz počas Európskej noci výskumníkov, pripravené inšpiratívne odmeny. Vypočujte si príbehy talentovaných študentov stredných odborných škôl v každom festivalovom meste, zistite aké sú ich plány do budúcnosti a aký význam predstavujú inovácie pre ich, ale aj vaše štúdium. K dispozícii budú aj výsledky praktického vyučovania z rôznych odborných škôl.

Koordinátorom projektu Inovujme.sk je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). V rámci národného projektu: Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk pripravuje inovačné poradenstvo. Základom každej inovácie je nápad. Konzultanti a mentori z inovujme.sk ho podnikateľom pomôžu rozpracovať a uviesť do praxe. Súčasťou projektu sú aj inovačné workshopy pre podnikateľov a študentov, a tiež konferencie a semináre. K dispozícii sú aj odborné publikácie, ktoré sa stali svetovými bestsellermi v oblasti inovácií. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Výskum a inovácie.

Jedna z najdôležitejších otázok, ktorá vedie k hľadaniu nových riešení, je podľa pani Ing. Alexandry Velickej, PhD., generálnej riaditeľky SIEA, obyčajné „prečo?“, ako však odpovedala na tie naše, sa dozviete práve teraz:

1. Zažili /Urobili ste ako dieťa nejaký vedecký pokus, na ktorý spomínate doteraz?

Ešte zo školy si rada spomínam na experimenty nášho pána učiteľa chémie, ktorý sa nás snažil zaujať zážitkovou formou učenia a často robieval rôzne pokusy, z ktorých som mala najradšej tzv. bengálske ohne. Sama som okrem bežnej detskej zvedavosti žiadne pokusy špeciálne nerobila.

2. Ako sa vo Vašej každodennej práci prejavuje zvedavosť?

Zvedavosť je vlastnosť, ktorú má každý a ja ju využívam naozaj každý deň, keď aj prostredníctvom kladenia otázok zisťujem možnosti a hľadám riešenia na vzniknuté problémy. 

3. Položili ste si/Dostali ste otázku, ktorá Vám pomohla vo Vašej práci? Ak áno, akú? Kto ju položil?

Jedna z najdôležitejších otázok je pre mňa obyčajné „prečo?“. To nás núti hľadať stále nové riešenia, vyhnúť sa stereotypu a zefektívňovať aj bežné postupy. 

4. Máte najobľúbenejšiu knižnú alebo filmovú postavu vedca? Ak áno, koho?

Z filmových postáv si viac pamätám negatívnych hrdinov, ktoré svoje experimenty využívajú na páchanie zla, takže tých nemôžem považovať za vzor. V detstve ma skôr fascinovali príbehy Jula Verna, ktoré vytvárali priestor na fantáziu a prežívanie neuveriteľných dobrodružstiev.

5. Kto bol/je podľa vás najvýznamnejší vedec v Európe a na Slovensku a prečo? 

Je veľmi ťažké vyzdvihnúť jedného človeka alebo jeden vynález. Cením si prácu každého, kto hľadá riešenia na uľahčenie každodenného života ako aj riešenie závažných civilizačných, environmentálnych a iných problémov.

Viac informácií o projekte: www.inovujme.sk