Európska noc výskumníkov už tretí raz v Elektrárni Piešťany!

Európska noc výskumníkov už tretí raz v Elektrárni Piešťany!

Follow-up podujatie v Elektrárni Piešťany  sa uskutočnilo vďaka podpore Západoslovenských elektrární 20. novembra 2018 a nadväzuje na Európsku noc výskumníkov, ktorá sa každoročne koná v posledný septembrový piatok.

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity pripravila v rámci Európskej noci výskumníkov v Piešťanoch bohatý program pre žiakov základných škôl. Podujatie sa skladalo z dvoch blokov, v rámci ktorých sa vystriedalo takmer 200 detí. Každý z blokov pozostával z prednášky o zaujímavostiach a špecifikách periodickej tabuľky prvkov, ktorú predniesol Mgr. Martin Venhart, PhD., člen Predsedníctva SAV a vedúci Oddelenia jadrovej fyziky na Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied. Po tejto prednáške mali žiaci možnosť pozrieť a vyskúšať si pokusy z rôznych oblastí, ktoré pripravili členovia AMAVETP-MAT. Tento interaktívny program pritiahol pozornosť detí, ktoré videli teoretické poznatky získané zo školského vyučovania zrealizované v praktických ukážkach či už išlo o ukážku princípov vrstevníc alebo elektrických obvodov a iné...

Ďalšie fotografie z podujatia nájdete vo fotogalérii.