Aká je hodnota vášho cestovného času?

Aká je hodnota vášho cestovného času?

Žilinská univerzita získala v roku 2017 prestížny grant z programu Európskej komisie Horizont 2020 pre projekt pod názvom Mobility and Time Value (MoTiV). Tento mimoriadny úspech dosiahol tím pracovníkov projektu ERAdiate, ktorý je pilotným projektom 7. rámcového programu v rámci iniciatívy Európskej komisie ERA Chair.

Medzinárodný projekt MoTiV sa zameriava na inovatívne zbieranie údajov o dopravnom správaní prostredníctvom smartfónu, na základe osobnej hodnoty cestovného času, rôznych preferencii a faktorov.

Počas Európskej noci výskumníkov v Žiline vám výskumníci predstavia samotný projekt, jeho hlavné ciele a možnosti zapojenia sa do projektu. Aktivity sa budú vzťahovať na pochopenie správania ľudí pri výbere druhu dopravy, ktoré faktory a preferencie cestovateľov ich ovplyvňujú, či ako sa môže líšiť hodnota cestovného času, keď ideme do práce, alebo ideme na prechádzku s deťmi.

Prostredníctvom interaktívnych hier zistíte ako sa môže líšiť práve vaša hodnota cestovného času vo vedeckom stánku pod názvom MoTiV hodnota cestovného času.

Oslovili sme vedca z projektového tímu MoTiV, doc. Ing. Marián Gogola, PhD., ktorý spolu s ďalšími výskumníkmi predstaví projekt návštevníkom Európskej noci výskumníkov už 28. 9. 2018 v Žiline. Tentokrát sme sa však chceli dozvedieť niečo viac o ňom samotnom:

1. Zažili /Urobili ste ako dieťa nejaký vedecký pokus, na ktorý spomínate doteraz?

Pamätám si, že som raz ako malý strkal elektrické káble, síce izolované, do zásuvky. Nič sa mi našťastie nestalo, ale vybil som elektriku v celom vchode, a samozrejme som potom dostal po zadku.

2. Ako sa vo Vašej každodennej práci prejavuje zvedavosť?

Motivuje ma, ak sa dozviem nejakú novú prínosnú informáciu, či už zo sveta, vedy, techniky alebo aj histórie. A tým sa dennodenne presvedčujem, že vlastne nič neviem.

3. Položili ste si/Dostali ste otázku, ktorá Vám pomohla vo Vašej práci? Ak áno, akú? Kto ju položil?

Častokrát dostávam otázky od svojich študentov, prečo nefunguje to a ono na Slovensku, keď napríklad vo vyspelých mestách sa dokážu systematicky vysporiadať s dopravou. Tieto a ďalšie otázky ma posúvajú vpred - je ešte veľa toho, čo môžeme meniť a na čom môžem pracovať.

4. Kto bol/je podľa vás najvýznamnejší vedec v Európe a na Slovensku a prečo? 

Osobne sa mi páči príbeh Aurela Stodolu, ktorého možno považovať za významného vedca, alebo odborníka. Okrem toho, že vynašiel tepelné čerpadlo, bol aj profesorom Alberta Einsteina, ktorého možno považovať za nielen európskeho, ale svetového vedca. Ale ak by som to mohol zhrnúť, určite je takýchto osobností viac a nedá sa stanoviť, že je iba on najvýznamnejší.

Foto: pixabay.com