VEDECKÁ CUKRÁREŇ: Výskum Slnka na veľkých teleskopoch a družiciach a jeho vplyv na našu planétu

VEDECKÁ CUKRÁREŇ: Výskum Slnka na veľkých teleskopoch a družiciach a jeho vplyv na našu planétu

Pozývame vás do septembrovej vedeckej cukrárne, v ktorej budeme diskutovať o modernom výskume Slnka, pozemskými veľkými slnečnými teleskopmi a špecializovanými kozmickými laboratóriami.

V utorok 19.9.2017 o 9.00 hod. privítame RNDr. Aleša Kučeru, CSc. z Astronomického ústavu SAV. Predstavené budú najmodernejšie výsledky vo výskume Slnka za posledných 10-15 rokov, ktoré predstavia našu najbližšiu hviezdu ako zložité vesmírne teleso, na ktorom hrajú kľúčovú úlohu magnetické polia, a ktoré významne ovplyvňuje našu technologickú civilizáciu. Na záver bude predstavený celoeurópsky projekt výstavby obrieho slnečného ďalekohľadu s priemerom hlavného zrkadla 4 m (za 200 miliónov EUR) na ktorom participuje aj Slovenská republika a ktorý dá perspektívu mladým slovenským vedcom (fyzikom, astronómom, slnečným fyzikom a technikom) pre účasť na zaujímavej vedeckej práci.

Septembrová vedecká cukráreň je sprievodným podujatím festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2017.

Miesto podujatia: budova CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, konferenčná sála 2. posch.