V Košiciach s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie

V Košiciach s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie

Minulý rok sa na košickej Noci výskumníkov prvýkrát vo veľkom prezentovala aj jedinečná slovenská univerzita - Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie. Okrem prehliadky naozaj skvelých vedeckých výsledkov ponúkla návštevníkom aj divácky príťažlivú „exotiku“ v podobe živých exponátov -  z ríše zoológie, botaniky, či z neviditeľného sveta mikroorganizmov, buniek, tkanív i liečiv. Sme radi, že Noc výskumníkov nášho odborného partnera natoľko oslovila, že pokračujeme v spolupráci  a vedecké tímy z UVLF si pre vás opäť pripravili množstvo zaujímavých prezentácií, ale aj odborné besedy. Preštudujte si súhrn ich programovej ponuky, aby vám nič neuniklo. Predstavujeme vám tiež niekoľko odborníkov, ktorých budete môcť na mieste osobne stretnúť a vidieť ich prácu na vlastné oči, spoznať na vlastné uši a možno aj vyskúšať na vlastnej koži. Čo myslíte, mohli mať  aj iný obľúbený predmet ako biológiu? : )

Vedecké stánky UVLF:
Želatínové kapsuly vo farmácii, Môj psík sa nebojí injekcie, Od buniek ku kométam, Zmeraj si parametre srdca, Lietajúce stavovce a voda, Plazy a ľudia, Neviditeľný svet mikroorganizmovTajomstvo prírodných liečiv, Význam plazov pre ľudstvo

Prednáška: Noční letci a vedci

 • Čo sa Vám na podujatí Noc výskumníkov páči?

  MVDr. Jana Koščová, PhD., vedúca Ústavu mikrobiológie a gnotobiológie, /Neviditeľný svet mikroorganizmov/:
  Podujatie Noc výskumníkov považujem za mimoriadne zaujímavú akciu. Minulý rok sme sa jej zúčastnili po prvýkrát a ohromila ma svojou atmosférou. Pôsobila mierne „chaoticky“, ale po určitom čase som si uvedomila, že sa jedná o dobre zorganizované podujatie, kde má všetko svoje miesto  a každá zvedavá otázka nájde svoju odpoveď.

  MVDr. Zuzana Sihelská, PhD., Ústav farmakológie, /Môj psík sa nebojí injekcie/:
  Páči sa mi záujem detí, ale aj dospelých o informácie. Že prinášame radosť, a zároveň zaujímavé poznatky z vedy.

  Doc. RNDr. Jana Staničová, PhD., Ústav biofyziky, /Zmeraj si parametre srdca/:      
  Páči sa mi propagácia vedy a výskumu širokej verejnosti, hlavne medzi mladými ľuďmi. V našej spoločnosti takáto propagácia vedy veľmi dlho absentovala, čo spôsobilo, že ľudia sa pozerajú na vedcov tak trochu ako na nepotrebných.

  RNDr. Miriam Bačkorová, PhD., Katedra farmakognózie a botaniky, /Tajomstvo prírodných liečiv/:          
  Podujatie ma oslovilo tým, že v jednom priestore sa stretlo mnoho vedných disciplín, kde laická verejnosť (žiaci, študenti, dospeli a staršia generácia) mohli získať praktické skúsenosti. Vznikol tu priestor na nadviazanie spolupráce medzi vedeckými pracovníkmi jednotlivých inštitúcií (univerzity, akadémie).

  Doc. RNDr. Beáta Holečková, PhD., vedúca Ústavu genetiky, /Od buniek ku kométam/:
  Oslovilo nás, že laická verejnosť sa má možnosť takouto formou oboznámiť s činnosťou rôznych pracovísk našej univerzity prostredníctvom osobného kontaktu s jej pracovníkmi. Prekvapil nás záujem ľudí o genetiku a o vysvetlenie spôsobu dedičnosti rôznych ochorení. Páči sa nám, že podujatie navštevujú aj rodičia s deťmi, zvedavosť detí a ich prirodzená túžba po poznatkoch a experimentovaní.

  MVDr. Ľuboš Korytár PhD.,Ústav hygieny zvierat a životného prostredia /Lietajúce stavovce a voda, Noční letci a vedci/:
  Podujatie ma oslovilo možnosťou verejne prezentovať výskumné a odborné aktivity vykonávané na pracovisku. Noc výskumníkov chápem ako vhodnú platformu umožňujúcu prístupnou a  zrozumiteľnou formou popularizovať vedu v širokých vrstvách laickej i odbornej verejnosti.

  doc. Dr. Naďa Sasáková, PhD., Ústav hygieny zvierat a životného prostredia, /Lietajúce stavovce a voda/:
  Predstavenie nových teoretických aj praktických poznatkov žiakom, študentom a aj verejnosti, ktorí sa zaujímajú o prírodu a vedecké vynálezy, skúsenosti.

 • Mali ste v škole obľúbený predmet? Ktorý to bol a prečo?


  MVDr. Jana Koščová, PhD., vedúca Ústavu mikrobiológie a gnotobiológie, /
  Neviditeľný svet mikroorganizmov/:
  Na škole ma vždy bavili predmety, ktoré súviseli s prírodou a dejmi, ktoré sa v nej odohrávajú, favoritom bola biológia. Fascinovala ma rozmanitosť prírody, rastlinnej aj živočíšnej ríše a fungovanie procesov ako fotosyntéza, životný cyklus bunky, dedičnosť  a podobne.

  MVDr. Zuzana Sihelská, PhD., Ústav farmakológie, /Môj psík sa nebojí injekcie/:
  Jednoznačne biológia, pretože to bol predmet o živote –  od buniek až po človeka.

  Doc. RNDr. Jana Staničová, PhD., Ústav biofyziky, /Zmeraj si parametre srdca/:
  Všetky prírodovedné predmety boli moje obľúbené, ale najviac matematika a fyzika, pretože používajú logiku a prospievajú analytickému mysleniu. Mala som rada aj históriu, filozofiu, sociológiu, avšak v dobe, v ktorej som študovala, boli všetky spoločenské vedy veľmi ovplyvnené ideológiou, a preto boli pre mňa v tom čase nepríťažlivé.

  RNDr. Miriam Bačkorová, PhD., Katedra farmakognózie a botaniky, /Tajomstvo prírodných liečiv/:          
  Môj obľúbený predmet bol, je a dúfam, že bude biológia (botanika, farmakognózia).

  Doc. RNDr. Beáta Holečková, PhD., vedúca Ústavu genetiky /Od buniek ku kométam/:
  Biológia, chémia, slovenčina, dejepis.  Láska k prírode, prírodným vedám, k literatúre a dejinám Slovenska.

  MVDr. Ľuboš Korytár PhD.,Ústav hygieny zvierat a životného prostredia, /Lietajúce stavovce a voda, Noční letci a vedci/:
  Áno, týmto predmetom bola biológia vďaka záujmu o živú prírodu.

  doc. Dr. Naďa Sasáková, PhD., Ústav hygieny zvierat a životného prostredia, /Lietajúce stavovce a voda/:
  Zoológia, biológia, všetko, čo súvisí so živými organizmami a prácou s nimi.

 • Aký vedecký vynález alebo inováciu najčastejšie používate?

  MVDr. Jana Koščová, PhD., vedúca Ústavu mikrobiológie a gnotobiológie, /Neviditeľný svet mikroorganizmov/:
  Vo svojej práci využívam molekulárne metódy, najčastejšie polymerázovú reťazovú reakciu (PCR), pomocou ktorej je možné identifikovať prítomnosť patogénnych mikroorganizmov (baktérií alebo vírusov) vo vyšetrovanej vzorke na základe prítomnosti ich DNA.

  MVDr. Zuzana Sihelská, PhD., Ústav farmakológie, /Môj psík sa nebojí injekcie/:
  Mikroskop.

  Doc. RNDr. Jana Staničová, PhD., Ústav biofyziky, /Zmeraj si parametre srdca/:
  Nuž, všetko okolo nás je zasiahnuté viac – menej prudko sa rozvíjajúcimi technológiami. Počítač vrátane jeho komunikačných a iných inovácii je asi ten vynález, bez ktorého si neviem predstaviť život.

  Doc. RNDr. Beáta Holečková, PhD., vedúca
  Ústavu genetiky /Od buniek ku kométam/:
  V práci je to  počítač (PC), mobilný telefón, optický mikroskop, fluorescenčný mikroskop, dioptrické okuliare, ceruzka, fluorescenčné farbenie buniek  a chromozómov. A v domácnosti – žiarovky, žiarivky a prístroje v domácnosti: vysávač, práčka, varná kanvica.

  MVDr. Ľuboš Korytár PhD.,Ústav hygieny zvierat a životného prostredia, /Lietajúce stavovce a voda, Noční letci a vedci/:
  Počítač.

  doc. Dr. Naďa Sasáková, PhD., Ústav hygieny zvierat a životného prostredia, /Lietajúce stavovce a voda/:
  Všetky najnovšie výdobytky vedy, predovšetkým v domácnosti, ale aj v práci, ktoré uľahčujú život, ale sú priateľské k životnému prostrediu.   

    

 • MVDr. Vladimír Petrilla, PhD., Špecialista na jedovaté hady, Ústav fyziológie, /Plazy a ľudia, Význam plazov pre ľudstvo/:

  • Kto je Váš obľúbený vynálezca a prečo?´
   Nedá sa to jednoznačne povedať, lebo každý vynálezca priniesol niečo užitočné pre ľudstvo.

  • Ktorý je Váš obľúbený vynález a prečo?
   Všetky, ktoré slúžia ľuďom a sú mierového charakteru.

  • Kto a ako Vás v živote motivoval, aby ste sa venovali vede a výskumu?
   Všetci, ktorí sa začali venovať živočíšnym jedom a využívajú ich pre liečebné a terapeutické účely. Od indiánskych šamanov, čínskych liečiteľov po vedcov vyvíjajúcich nové liečivá zo živočíšnych toxínov.