Súťaž inovatívnych myšlienok v Moyzesovej sieni má svojho víťaza

Súťaž inovatívnych myšlienok v Moyzesovej sieni má svojho víťaza

Jedným zo sprievodných podujatí Noci výskumníkov bola aj súťaž Falling Walls Lab Slovakia (FWLS). V piatok 29. septembra 2017 odzneli v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského prezentácie ponúkajúce inovatívne riešenia vedcov a profesionálov. Porotu najviac zaujal Stanislav Hrivňak z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach so svojím nápadom mikro-CT pre zobrazovanie vnútra malých zvierat alebo buniek. 

Osemnásť výskumníkov z oblasti medicíny, matematiky či techniky dostalo šancu prezentovať svoj výskum za tri minúty pred odbornou porotou. Slovenské kolo ponúklo návrhy riešenia rozmanitých, primárne celospoločenských otázok, v ktorých dominovali medicínske témy – napr. DNA; detekcia rakoviny; testosterón, prostata a mozog; diagnostika kondície mitochondrií; liečba nádoru či diagnostika včasného štádia rakoviny prsníka.

Víťaz Stanislav Hrivňak priblížil inovatívnu optiku Braggov zväčšovák, ktorá umožňuje zobraziť vnútro drobných zvierat. Funguje na štyroch plochých germániových kryštáloch, ktoré slúžia ako zrkadlá, a tie odrážajú a zväčšujú obraz. Taktiež dokáže určiť, aké množstvo RTG lúčov je potrebných na ožiarenie vzorky. 

Ďalšími dvomi ocenenými boli Štefan Tkáč a Matej Mikulszky, obaja z Technickej univerzity v Košiciach. Štefan Tkáč sa venoval problematike stabilizovania rotora v statore. Matej Mikulszky prezentoval, ako možno optimalizovať responzívne grafické používateľské prostredie. 

Víťaz získal miestenku na svetové Falling Walls Lab finále, ktoré sa uskutoční dňa 8. novembra 2017 v Berlíne, a lístok na prestížnu konferenciu Falling Walls Conference, ktorá sa bude konať deň potom, t.j. 9. novembra 2017. Do berlínskeho finále postupuje 100 účastníkov z celého sveta. Traja víťazi získajú finančnú výhru a predovšetkým príležitosť zopakovať svoje prezentácie ďalší deň na hlavnom pódiu prestížnej Falling Walls Conference. 

Podujatie organizovala Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity, Slovenskou technickou univerzitou, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickou univerzitou v Košiciach a Žilinskou univerzitou.

Svetové podujatie, ktoré má korene v Berlíne, a má za cieľ poskytnúť nový pohľad na známu problematiku, zaštítil Ing. Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu.