Som presvedčená, že osobná skúsenosť je najlepším, ak nie jediným, prostriedkom na búranie bariér a predsudkov,

Som presvedčená, že osobná skúsenosť je najlepším, ak nie jediným, prostriedkom na búranie bariér a predsudkov,

vraví Lýdia Šuchová, zakladateľka Equity, o.z. a iniciátorka projektu Veda v osade, ktorý sa koná už 8. rok ako špecifická súčasť Noci výskumníkov. Špecifická je najmä tým, že oslavu vedy a vedcov - "obyčajných ľudí s neobyčajným povolaním", zhmotňuje a posúva ešte ďalej. Nielen von z laboratórií, na miesta navštevované laickou verejnosťou, ale na miesta odľahlé, až zabudnuté, kde ani vedci a výskumníci, ani väčšina festivalových návštevníkov bežne neprichádza.
A práve v týchto chudobných kútoch a lokalitách, odkiaľ je ďaleko aj draho navštíviť podujatia v mestách, oceňujú deti i rodičia zážitok, aký sa im naskytne  - vidieť na vlastné oči, počuť na vlastné uši, no predovšetkým chytiť, vyskúšať, bádať a špekulovať spolu s lektormi - výskumníkmi.

Aj tento rok sa deti zoznámia s tajomstvami geológie a paleontológie, chémie a fyziky, biológie a zoológie, ekológie i etnológie. A to vďaka dobrovoľníkom z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a zo Slovenskej akadémie vied. Tí sa každoročne angažujú a s osobným nasadením venujú deťom a mládeži zo základných, stredných a špeciálnych škôl a deťom v komunitných centrách.
Za sedem rokov navštívil tím univerzitných nadšencov lokality ako Šumiac, Kremnicu, Moldavu nad Bodvou, Starú Ľubovňu, Ostrovany, Muránsku Dlhú Lúku, Jelšavu, Spišský Hrhov, Spišské Podhradie, Plavecký Štvrtok, Nový Život, Stráne pod Tatrami, Spišský Štvrtok, Humenné, Markušovce a Rudňany. Teraz k nim pribudne Veľká Ida, Lunik IX a Moldava nad Bodvou.

Deti sa dozvedia, aké organizmy žijú na dne potokov, či sú hady a žaby slizké, čo skrývajú kamene, ale napríklad aj, čo sa môžeme dnes naučiť od našich predkov.
Mgr. Peter Šottník, PhD. z Katedry ložiskovej geológie PriF UK, odborník na baníctvo a ťažbu nerastných surovín, sa na projekte zúčastnil už paťkrát a tvrdí, že väčšina detí sa o výklad zaujíma. Pre denník SME, 2. okt 2016, uviedol: „Možno majú z toho pocit, že aspoň niekto si dal tú námahu a prišiel sa za nimi pozrieť. Druhá vec je to, že možno jedno dieťa z toho niečo zaujme a v tej škole sa trošku posnaží. Ak by len jedno dieťa získalo pocit, že môže niečo robiť, už aj to bude úspech."

Program Vedy v osade, ktorá sa uskutoční 28 – 29. septembra si môžete preštudovať tu: Veda v osade 2017.

Viac o zakladateľke celého projektu Lýdii Šuchovej sa dozviete v našom festivalovom dotazníku:

 • Čo sa Vám na podujatí Noc výskumníkov páči?
  Podujatie Európska noc výskumníkov – Veda v osade je pre mňa každý rok spojením poznávania, zábavy a priateľstva. Tento rok to bude už ôsmykrát, čo vyrazíme s výskumníkmi z Bratislavy a Banskej Bystrice smer východ, aby sme priniesli vedeckú show do miest, kam bežne vedci nechodia.
  Chodíme do škôl, obcí alebo segregovaných rómskych osád, kde dovezieme pomôcky, pokusy a experimenty, ktoré si môže každý účastník vyskúšať. Je to show zábavná pre deti škôlkarského veku, žiakov a  rovnako pre dospelých.
  V bezprostrednej atmosfére, ktorá tam vládne, dochádza k priamej interakcii medzi dvomi úplne odlišnými svetmi – svetom vzdelanej strednej triedy z veľkých miest a svetom ľudí žijúcich v podmienkach sociálneho znevýhodnenia na okraji záujmu spoločnosti.  Som presvedčená (mnohoročná skúsenosť mi to potvrdzuje), že osobná skúsenosť je najlepším (ak nie jediným) prostriedkom na búranie bariér a predsudkov. Práve preto sme pred dvomi rokmi, keď sa Slovenskom valila obrovská vlna protiutečeneckej nenávisti, zašli v rámci Európskej noci výskumníkov aj do utečeneckého centra.
 • Mali ste v škole obľúbený predmet? Ktorý to bol a prečo?
  Vždy som mala rada predmety, ktoré stačilo pochopiť a nebolo potrebné sa kvantá informácií učiť mechanicky naspamäť. Preto som sa rozhodla študovať fyziku, ktorú som potom učila žiakov na základných a stredných školách. Fyzika ma vždy fascinovala tým, že dáva odpovede na všetko, čo sa nachádza a deje okolo nás. I keď musím povedať, že keď som sa neskôr pýtala mojich žiakov po prebratí nového učiva na hodinách fyziky, aby mi uviedli „príklady zo života“, považovali to spočiatku za náročné. Až  postupne sa nám darilo spoločne objavovať krásu pochopenia fungovania každodenného života. Napríklad: Prečo sa mi zarosil pohár? Prečo sa mi rozväzujú šnúrky na topánkach? Ktorým smerom ma pri brzdení autobusu mykne?

 • Aký vedecký vynález alebo inováciu najčastejšie používate?
  Myslím si, že všetko čo využívam, je založené na vedeckých inováciách. Ťažko vybrať, lebo jedno s druhým súvisí. Možno by som však spomenula internet, bez ktorého by som si nevedela predstaviť moju prácu.