Rektori Univerzít z Košíc a Prešova Vás pozývajú na Noc výskumníkov

Rektori Univerzít z Košíc a Prešova Vás pozývajú na Noc výskumníkov

Programová ponuka festivalu v Košiciach už doslova „praská vo švíkoch“ a ulahodí všetkým vekovým kategóriám, aj nadšencom najrôznejších vedných odborov. V takmer 70 vedeckých stánkoch sa vám totiž v plnej paráde predstavia naši dlhoroční odborní partneri -  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prešovská univerzita a 8 výskumných ústavov SAV. Nahliadnite s nami, čo všetko si pre vás univerzity nachystali a z nášho festivalového dotazníka sa dozviete aj niečo o vzťahu ich rektorov k Noci výskumníkov.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie:

Minulý rok sa na košickej Noci výskumníkov prvýkrát vo veľkom prezentovala aj jedinečná slovenská univerzita - Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie. Okrem prehliadky naozaj skvelých vedeckých výsledkov ponúkla návštevníkom aj divácky príťažlivú „exotiku“ v podobe živých exponátov -  z ríše zoológie, botaniky, či z neviditeľného sveta mikroorganizmov, buniek, tkanív i liečiv. Sme radi, že Noc výskumníkov nášho odborného partnera natoľko oslovila, že pokračujeme v spolupráci  a vedecké tímy z UVLF si pre vás opäť pripravili množstvo zaujímavých prezentácií, ale aj odborné besedy. Preštudujte si súhrn ich programovej ponuky, aby vám nič neuniklo.

Vedecké stánky UVLF:

Želatínové kapsuly vo farmácii, Môj psík sa nebojí injekcieOd buniek ku kométamZmeraj si parametre srdcaLietajúce stavovce a vodaPlazy a ľudiaNeviditeľný svet mikroorganizmov,  Tajomstvo prírodných liečivVýznam plazov pre ľudstvo

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka UVLF: 

 • Čo sa Vám na podujatí Noc výskumníkov páči?
  Propagácia vedy formou prijateľnou a pútavou pre verejnosť,  záujem a nadšenie detí  i vystavovateľov.
 • Mali ste v škole obľúbený predmet? Ktorý to bol a prečo?
  V prvom rade biológiu, pretože ma fascinovali prírodné zákonitosti, ale aj slovenský jazyk, a to najmä literatúru.
 • Aký vedecký vynález alebo inováciu najčastejšie používate?  
  Vo funkcii rektorky je to isto mobil a počítač, ako výskumníčka používam najmä laminárny box a prietokový cytometer. 

Technická univerzita v Košiciach

TUKE bude v programe zastúpená až 16 vedeckými stánkami, ktoré si pripravili – Stavebná, Strojnícka a Elektrotechnická fakulta, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, či Ekonomická fakulta. Dozviete sa napríklad, akou metódou sa dá dosiahnuť, aby sa stavby samé prispôsobovali vonkajšiemu prostrediu a odolávali vyšším zaťaženiam, než na aké boli navrhnuté. Rýchloanalýzou mobilného spektrometra zistíte chemické zloženie vašich osobných vecí - retiazky, prstene, časti mobilu apod. Spoznáte možnosti aplikácie servisnej robotiky - od upratovania, kosenia trávy, záchranárskych prác po armádu a políciu, kde sa používa na boj s teroristami či pri odstraňovaní bômb. Uvidíte aj ukážky recyklácie vybraných typov odpadov - magnetickú separáciu, cementáciu, elektrolýzu, zrážanie, a odhalíte v čom tkvie návrat tradičných stavebných materiálov od staroveku ako napr. hlina, slama, ľan atď.
Prednáškou na tému virtuálnej reality a jej technológií – Realita virtuálnej reality bude zastúpená Fakulta elektrotechniky a informatiky.

Vedecké stánky TUKE:

Inteligentné stavebné konštrukcie, Recyklácia, moja budúcnosť , Formula Shell eco maratón, Prototype 17 , Chemická analýza mobilným spektrometrom , Inteligentný systém ESLER chráni mechanické sústavy, Nové materiály ako ich nepoznáte , Ovládaj servisného robota , Pexeso kovov , Prechádzaj sa vo svojom budúcom byte , Reverzné inžinierstvo , Robot - Tvoj kamarát, Rýchla výroba prototypov, Stavba očami 3D skenera, Stavebné materiály - včera, dnes a zajtra , Svet v peniazoch , Termovízia v stavebníctve,

Prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., rektor TUKE: 

 • Čo sa Vám na podujatí Noc výskumníkov páči?
  Iskra v očiach detí pri interaktívnych vedeckých prezentáciách, ktoré im umožňujú nazrieť do tajomného a súčasne čarovného sveta vedy a techniky.
 • Mali ste v škole obľúbený predmet? Ktorý to bol a prečo?         
  Telocvik a matematiku, pretože ich učili vynikajúci učitelia, ktorí pre mňa dodnes predstavujú tie najvyššie odborné i ľudské autority.
 • Aký vedecký vynález alebo inováciu najčastejšie používate?     
  Výpočtovú techniku a numerickú matematiku, tak ako sa postupne vyvíjali.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

UPJŠ si v Optime rozloží  rekordných 19 vedeckých prezentácii a predstaví Prírodovedeckú, Lekársku, Právnicku, Filozofickú fakultu a Fakultu verejnej správy.
Dozviete sa, prečo sú baktérie priateľské a nevedeli by sme bez nich prežiť, a tiež prečo je dôležitý výskum laktobacilov - probiotík slúžiacich zdraviu človeka. Čaká vás prezentácia bezstavovcov - pôdnej fauny, pozorovanie anatomických a mikroskopických štruktúr rastlín, zaujímavé experimenty z oblasti fyziky, nanomateriálov a nanotechnológií. Zistíte, čo je to sociálne inžinierstvo, ako môžeme „zviditeľniť“ častice, ktoré sú všade okolo nás a využiť ich v náš prospech, pomocou astronomických ďalekohľadov budete pozorovať objekty dennej a večernej oblohy, (v prípade nepriaznivého počasia virtuálne), ale nájdete tu aj zaujímavé informácie z histórie, urbanizmu a architektúry Košíc, aj európskych metropol a prezentáciu, ako veda pomáha pochopiť ľudské emócie.
V prednáškovom bloku sa predstaví Filozofická fakulta s témou: Emócie a ich vplyv na masmediálne žánre a Ústav fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty: Veľký tresk a budúcnosť vesmíru

Vedecké stánky UPJŠ:

Kreatívna škola pipetovania, Zaujímavý svet experimentálnej fyziky, Hľadaj priateľské laktobacily, Baktérie nás majú rady, Častice v službách človeka, Svet pod nohami, Matematika v experimentoch, Spoločnosť a veda, Ľudské telo pod mikroskopom, Farebná chémia, S ďalekohľadom na cestách , Tajomstvá mikrosveta rastlín ,   Človek v informačnej bezpečnosti , Krajina na dotyk  Mesto ako ho nepoznáš  My a naše emócie: porozumenie vytvorené vedou  Nevedko v krajine masmédií  Právo ako pestrofarebný plášť , Vzdelávanie budúcich vedcov

prof. RNDr. Pavol Sovák CSc., rektor UPJŠ: 

 • Čo sa Vám na podujatí Noc výskumníkov páči?
  Predovšetkým nefalšovaný záujem detí o vystavované exponáty. Pozitívne vnímam aj spektrum aktivít, ktoré NV ponúka. Variabilita exponátov nielen z prírodných a technických vied je milým prekvapením.
 • Mali ste v škole obľúbený predmet? Ktorý to bol a prečo?
  Fyzika, biológia a chémia. Tieto predmety mi poskytovali možnosť pochopiť, ako funguje svet, formovali môj svetonázor.
 • Aký vedecký vynález alebo inováciu najčastejšie používate?
  Jednoznačne IKT a ich nástroje. Dnešný spôsob efektívnej komunikácie a manažovania procesov bez nich nie je možný.

Prešovská univerzita v Prešove

UNIPO vyslala na Noc výskumníkov Fakultu humanitných a prírodných vied, Fakultu športu a Centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu. Predstavia vám možnosti využitia 3D technológií v oblasti skúmania dejín, otestovať si budete môcť znalosti z geografie, logiky, vyskúšate si matematický semafor alebo otestujete vybrané pohybové schopnosti, ktoré sú realizované aj u športovcov, aby mohli byť odhalené ich slabé a silné stránky. Tak pochopíte, že šport bez vedy nemôže napredovať. Tešiť sa môžete aj na prezentáciu zaujímavých mužsko - ženských spolunažívaní v prírode, nových živočíšnych druhov a vyšľachtených druhov rastlín, ktorých mená boli inšpirované reálnymi ženami.

Vedecké stánky UNIPO: 

Dotyk dejín v 3D  Matematicko-technické zábavky  Modelovanie krajiny okolo nás  Pohyb v číslach, Prečo nie sme všetci rovnakí?, Za všetkým hľadaj ženu

Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., rektor UNIPO: 

 • Čo sa Vám na podujatí Noc výskumníkov páči?
  Je to veľmi zaujímavé a zmysluplné podujatie, ktorému sa úspešne darí oboznámiť s výsledkami vedy, ale aj s prácou bádateľov širokú verejnosť.
 • Mali ste v škole obľúbený predmet? Ktorý to bol a prečo?
  Áno, viacero, ale najviac asi dejepis. Jednoducho sa mi páčil.
 • Aký vedecký vynález alebo inováciu najčastejšie používate?
  V súčasnosti asi mobilný telefón.

Slovenská akadémia vied

V 10 stánkoch sa predstaví týchto 8 ústavov SAV: Archeologický ústav, Ústav geotechniky, Parazitologický ústav, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Ústav experimentálnej fyziky, Neurobiologický ústav, Ústav materiálového výskumu, Centrum spoločenských a psychologických vied.
Uvidíte  meranie veľkosti a koncentrácie prachových častíc v ovzduší laserovým spektrometrom a čo sa stane s bežnými vecami okolo nás, keď ich ponoríme do kvapalného dusíka.  V rámci prezentácie parazitov vyskytujúcich sa v tráviacom trakte hospodárskych zvierat sa dozviete aj o ich prevencii a liečbe. Spoznáte komunikáciu baktérií pomocou molekúl – chemickú reč baktérií, svet minerálov a nerastov denne využívaných v praxi, z čoho sa skladá, ako získava informácie a akým spôsobom ich náš nervový systém šíri a spracúva. Budete si môcť otestovať svoje kognitívne schopnosti (pamäť, pozornosť, vnímanie, predstavivosť) rôznymi psychologickými testami.

Vedecké stánky SAV:

Tajomný svet neurónov, Zachráň sa vedomosťami, Sociálne siete baktérií , Minulosť ukrytá v zemi , Neviditeľný prach okolo nás , Parazit a jeho svet , Supravodivosť a nízke teploty , Svet minerálov , Vákuové dobrodružstvá , Vyrobené z materiálov

Prednášky SAV:

Mechanochémia: Environmentálne prijateľná metóda pre prípravu nanomateriálov
Kozmofyzikálny výskum na Ústave experimentálnej fyziky SAV: z histórie

Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska. Podujatie sa koná tiež pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja pána Zdenka Trebuľu a Richarda Rašiho, primátora mesta Košice.