Pavel Nikodem: „Pochopenie spoločenských vzťahov, dejín a jazykov je veľmi dôležité.“

Pavel Nikodem: „Pochopenie spoločenských vzťahov, dejín a jazykov je veľmi dôležité.“

Už niekoľko rokov má v rámci organizácie Noci výskumníkov svoje nezastupiteľné miesto aj informačný porrtál EurActiv.sk, ktorý patrí k hlavným organizátorom festivalu. Jeho odborný tím zastrešuje európsky rozmer celého podujatia v podobe tzv. EÚ corners v každom mieste konania festivalu, poskytuje informačný servis o politikách Európskej únie, o podpore vedy a všetky aktuálne novinky z prostredia Európskeho parlamentu a Európskej komisie.
S prípravou aktuálneho ročníka ma plné ruky práce aj Pavel Nikodem, riaditeľ EurActiv.sk. Porozprávali sme sa s ním o tom, ako vníma jedenásty ročník festivalu vedy na Slovensku a čo preňho veda a výskum predstavuje.

  • Čo sa Vám na podujatí Noc výskumníkov páči?
    Noc výskumníkov je veľmi unikátny projekt. Umožňuje totiž vnímať výsledky slovenskej vedy na veľmi konkrétnych príkladoch a v rôznych mestách. Akcia má celoeurópsky charakter. A páči sa mi na  nej hlavne to, že každoročne priláka celé rodiny – od najmenších ratolestí až po najstaršiu generáciu, ktoré si takto môžu znovu uvedomiť, že veda nie je niečo vzdialené, ale ovplyvňuje náš život na každom kroku.

  • Mali ste v škole obľúbený predmet? Ktorý to bol a prečo?
    Asi najviac ma bavili jazyky, materinský, ale aj tie cudzie, a tiež dejepis a spoločenské vedy. Nepoznám asi konkrétnu príčinu svojej náklonnosti k týmto predmetom, ale dodnes som presvedčený, že i pochopenie spoločenských vzťahov, dejín a jazykov je veľmi dôležité. Ak už pre nič iné, tak pre kultivovanie našich vzájomných vzťahov a uvedomenie si hrôz histórie, z ktorých by sme sa mali poučiť.

  • Aký vedecký vynález alebo inováciu najčastejšie používate?
    Asi každá vec, ktorú používame, bola kedysi vedeckým vynálezom či inováciou. Denne v práci používam počítač, email, mobilný telefón. V domácnosti spotrebiče, kvalitné matrace, solárne lampy, mydlo atď. Nič z toho by asi doma nebolo bez platidiel: peňazí, platobných kariet či napr. internetového bankovníctva. Samotný jazyk prechádza vývojom, ktorý študujú a kodifikujú vedecké pracoviská. Veda je na každom kroku.