Odborníci z laboratórií odhalia tajomstvá mikrobiológie či vzniku rakoviny

Odborníci z laboratórií odhalia tajomstvá mikrobiológie či vzniku rakoviny

K dlhoročným partnerom nášho festivalu patria aj laboratóriá Medirex spolu s neziskovou vedeckovýskumnou organizáciou MEDIREX GROUP ACADEMY. Medirex je lídrom v oblasti laboratórnej diagnostiky na slovenskom trhu a zabezpečuje komplexnú laboratórnu diagnostiku pre najdôležitejšie zdravotnícke zariadenia v Bratislave, Košiciach a ich okolí. Denne v laboratóriách vyšetrujú vzorky od 20 tisíc pacientov a stanovia za deň viac ako 200 tisíc výsledkov vyšetrení. Vedci MEDIREX GROUP ACADEMY sú aktívni vo vedeckovýskumných projektoch s cieľom hľadať nové biomarkery, preventívne, diagnostické a terapeutické postupy s potenciálom implementovať poznatky vedy a biomedicínskeho výskumu do diagnostickej a terapeutickej praxe.  

Medirex predstaví svoju činnosť v Bratislave aj Košiciach - v stánkoch venovaným mikrobiológii, kde uvidíte reálne preparáty parazitov, dozviete sa zaujímavosti o baktériách, plesniach, hubách, či vírusoch, ale uvidíte aj konkrétne ukážky diagnostiky bakteriologických vyšetrení. 

Navyše si v bratislavskom V-klube budete môcť vypočuť aj skvelé prednášky na pútavé témy. O tom, aký boj prebieha v každom jednom z nás vám zanietene porozpráva MUDr. Pavol Janega, PhD., riaditeľ MEDIREX GROUP ACADEMY. Dozviete sa,  čo to vlastne rakovina je, ako vzniká, ale aj aké sú nové obzory liečby onkologických ochorení. 

Kto je MUDr. Janega a aký je jeho vzťah k vede a výskumu si prečítajte v našom festivalovom dotazníku.

MUDr. Pavola Janega, PhD., odborný asistent Ústavu patologickej anatómie LF UK v Bratislave, samostatný vedecký pracovník SAV a vedecký pracovník MEDIREX GROUP ACADEMY 

  • Čo sa Vám na podujatí Noc výskumníkov páči?
    Veda často pôsobí odťažito. Vedci skrytí vo svojich laboratóriách za zavretými dverami často len ťažko hľadajú cestu medzi ostatných ľudí.  Nie každý má dar reči. Nie každý vie s úspechom prezentovať svoje výsledky aj nezaujatému publiku. Je to však veľmi dôležité. Je dôležité vedieť vybrať správne slová tak, aby sa veci stali jasnejšie. Práve toto podujatie umožňuje, aby sa bežní ľudia, pre ktorých je často veda  záhadou, stretli s touto záhadou zoči-voči. Aby pochopili, že to, čo robíme môže mať hlbší význam.

  • Mali ste v škole obľúbený predmet? Ktorý to bol a prečo?
    Keď sa nad tým zamyslím, popravde som žiaden mimoriadne obľúbený predmet nemal.  Spomínam si však na predmety, z ktorých som mal strach : ). Ale teraz vášne. Určite boli predmety, na ktoré som sa tešil. Väčšinou to, ale súviselo s osobou učiteľa. Samotný predmet nebol ani tak dôležitý, ako ten, kto ho vyučoval. Ale tak je to vždy.  Možno na to v tejto dobe zabúdame, ale učitelia vždy patrili a budú patriť medzi najdôležitejších ľudí v našom živote.

  • Aký vedecký vynález alebo inováciu najčastejšie používate?
    Žijeme v dobe, keď takmer všetko, čo je okolo nás musel niekto niekedy vymyslieť.  Je to veľa drobností, ktoré si ani neuvedomujeme. Ale väčšina vecí na strome len tak nenarástla.  A my nebeháme po lese a nespíme len tak na zemi.  Všetko okolo nás je plné veľkých vynálezov. Odvážny je ten, kto sa pokúsi vybrať ten najdôležitejší.