Napätie, akciu, ale aj VEDU ponúkne - Bitka o Atlantik v Žiline

Napätie, akciu, ale aj VEDU ponúkne - Bitka o Atlantik v Žiline

Do tajov tzv. RFID technológie (rádio-frekvenčná identifikácia) sa veľmi spontánne ponoríte prostredníctvom známej hry odkazujúcej na II. svetovú vojnu, v rámci ktorej sa loď snaží potopiť všetky nepriateľské plavidlá. Bitku o Atlantik s RFID technológiou pre vás pripravil tím vedcov z Katedry spojov a AIDC laboratória Žilinskej univerzity. Rádiofrekvenčná identifikácia (RFID) je jednou z foriem automatickej identifikácie a zachytávania údajov. Prenos informácií zabezpečujú elektrické alebo magnetické polia využívajúce rádiové frekvencie. RFID systém sa môže používať v rámci identifikácie rôznych typoch objektov, akými sú výrobky,  resp. tovary, zvieratá, ale aj ľudia. S históriou tejto technológie, ale predovšetkým s jej aktuálnym využitím v praxi, vás zoznámi Ing. Jiří Tengler PhD. z Katedry spojov, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov v Žiline. Už teraz ho môžete bližšie spoznať prostredníctvom nášho festivalového dotazníka. Inšpirujte sa svetom našich vedcov!

 • Koľkýkrát sa zúčastňujete Noci výskumníkov?
  Tento rok budem mať česť zúčastniť sa už tretíkrát tejto skvelej akcie.
 • Kto je Váš obľúbený vynálezca a prečo?
  Mojím najobľúbenejším vynálezcom je určite Nikola Tesla. Pri svojom bádaní sa dostal ďalej, než kam dosiahli vízie iných vynálezcov. Navyše do dnešného dňa, je mnoho jeho futuristických projektov stále zahalených rúškom tajomstva.
 • Ktorý je Váš obľúbený vynález a prečo?
  Tých je naozaj veľké množstvo, ale pokiaľ by som mohol uviesť jeden, ktorý ma už v detstve najviac zaujal, bol to práve vznetový motor.

 • Kto a ako Vás v živote motivoval, aby ste sa venovali vede a výskumu?
  Dá sa povedať, že skúmanie som mal vždy tak trošku v krvi. Navyše ma moja rodina v tejto činnosti veľmi podporovala a častokrát i tolerovala niektoré moje nebezpečné pokusy.

Počas Noci výskumníkov v Žiline uvidíte aj zaujímavú prednášku na túto tému - RFID, teória a prax, v podaní  vedúceho labratória AIDC v doprave v rámci Centra excelentnosti II pre inteligentné dopravné systémy - Prof. Ing. Juraja Vaculíka, PhD.