Chémia je úžasná veda, ktorá ma neustále inšpiruje – tvrdí Ing. Mária Omastová, DrSc., vedkyňa roka 2016

Chémia je úžasná veda, ktorá ma neustále inšpiruje – tvrdí Ing. Mária Omastová, DrSc., vedkyňa roka 2016

K mimoriadnym programovým zážitkom bude určite patriť vystúpenie ďalšej úspešnej ženy, uznávanej slovenskej chemičky a odborníčky na polymérne materiály, vedkyne roka 2016 -  Ing. Márie Omastovej, DrSc.. S prednáškou na tému Načo sú nám polyméry a prečo z nich robíme (nano)kompozity? vystúpi v doobednom programovom bloku na pódiu v Starej tržnici. Či už ste zapáleným fanúšikom chémie, alebo ju s rešpektom obchádzate, podvedome prehliadate, prípadne je pre vás strašiakom zo školských lavíc, určite si nenechajte ujsť jej pútavé rozprávanie. Dáma, ktorá svoj život zasvätila výskumu polymérnych kompozitov, aplikácii nanotechnológií a nanomateriálov, či vývoju biosenzorov na báze grafénu, kde dlhodobo žne úspechy, vás určite presvedčí, že chémiu nemožno vnímať jednostranne a negatívne. Jej nadšenie môžete pocítiť už teraz prostredníctvom nášho festivalového dotazníka, v ktorom poodhalila, čo tvorí jej inšpiratívny vedecký svet.

 • Ktorý je Váš obľúbený vynález a vynálezca?
  Pre mňa je to kniha, s ktorou je spojená kníhtlač a vynálezy z 15. storočia. Johannes Gutenberg prišiel s myšlienkou zostaviť stranu z jednotlivých písmen, ktoré sa dali preskupiť, a teda použiť na vytlačenie ďalšej strany. Jeho vynález umožnil tlačiť obrovské množstvá celých kníh a spôsobil tak v Európe informačnú explóziu, aj keď vtedy šlo prevažne o náboženské diela. Jeho pričinením sa odštartovala sériová výroba kníh a v súvislosti s tým informačná a vedecká revolúcia a čo je podstatné aj rozšírenie vzdelanosti medzi širšie vrstvy obyvateľstva. Len o pár rokov neskôr sa už tlačili aj romány a rôzne vedecké diela. Vytlačené stránky dopĺňali najprv maľované obrázky neskôr boli obrázky tlačené pomocou drevorezu. V priebehu dvadsiatich rokov už v 15. storočí bolo v Európe vytlačených cca 40 000 titulov kníh. Aj v súčasnej dobe e-kníh má pre mňa tlačená verzia knihy nezabudnuteľné čaro a hodnotu.

 • Kto Vás v živote motivoval, aby ste sa venovali vede a výskumu?
  Bol to postupný vývoj, asi ako u každého. V detstve sme spolu s otcom riešili matematické hádanky a hlavolamy. Očarila ma chémia pri prvom dotyku na Základnej škole vo Svite, kde pani učiteľka Fabišíková viedla aj praktiká z chémie so zaujímavými pokusmi. Na strednej priemyselnej škole chemickej som už túžila po vedeckom výskume, a tento sen sa naplnil až neskôr na vysokej škole. Tam som začala s vedeckou odbornou činnosťou a prácou mimo povinných chemických laboratórnych cvičení. Za všetkým je ale človek a k vede a výskumu ma priviedla odbornosť pedagógov na strednej a vysokej škole, láskavý prístup kolegov neskôr na Ústave polymérov a najmä radosť z bádania a vytvárania nových vecí. Chémia je úžasná veda, poskytuje nevyčerpateľné množstvo reakcií pre prípravu nových zlúčenín a materiálov, preto ma neustále inšpiruje.

 • Čo Vám pomáha prekonávať výzvy a neúspechy?
  Prekonávať výzvy napr. v našom prípade vývoj nových materiálov, kompozitov a nanokompozitov pomáha neustále štúdium literatúry, interakcia s kolegami pracujúcimi vo vede, tá najbližšia je na vedeckých konferenciách, kde je možnosť načerpať vedomosti aj z iných oblastí chémie a diskutovať o nevyriešených problémoch. Nadväzovanie spolupráce a konkurencia, ktorá je veľmi silná vo vedeckej sfére k tomu taktiež prispievajú. S neúspechmi sa stretol každý z nás, niekedy sa dlho nedarí dostať sa k vytýčenému cieľu a všeobecný recept ťažko nájsť. K prekonaniu neúspechu je treba vytrvalosť, pevná vôľa, trochu šťastia a vo vede aj kolegov nadšených pre prácu na danom probléme, dostatok vedomostí a trpezlivosť.

 • Aké sú podľa vás najväčšie vedecké výzvy budúcnosti?
  Veda má pred sebou krátkodobé aj dlhodobé výzvy. Samozrejme, chceme vyriešiť zásadné problémy ľudstva, ktoré nás trápia, choroby ako je rakovina, ale aj chrípka či iné ochorenia.
  Životná úroveň na celom svete rastie, ale sociálno-ekonomické rozdiely zostávajú. V tej súvislosti je treba sa popasovať s výzvou poskytnúť každému človeku v každej krajine vodu, potraviny, energiu a domov z environmentálne a ekonomicky udržateľného hľadiska. Chémia pracuje na vývoji inovatívnych technológií napr. pre čistenie vody, pre výrobu nových antibiotík, či batérií a solárnych článkov. Energiu a jej fosílne zdroje, ktoré sa vyčerpávajú je treba nahradiť inovatívnymi riešeniami. Ako sa vysporiadame s klimatickými zmenami, čo je treba urobiť už teraz, aby sme zastavili nepriaznivý vývoj, to sú aktuálne výzvy, ale riešenia nie sú jednoduché. Verím však, že neustály posun vo vede a výskume pomôže ľudstvu vyriešiť postupne všetky problémy.

Zdroj: CVTI SR