Chcete vedieť, ako budú fungovať počítače budúcnosti, či kedy budeme mať teleportáciu?

Chcete vedieť, ako budú fungovať počítače budúcnosti, či kedy budeme mať teleportáciu?

Na tieto a mnohé ďalšie otázky nájdete odpovede v Starej tržnici v Bratislave v stánku - Doba kvantová, ktorý pre vás chystá tím vedcov z Centra pre výskum kvantovej informácie, špičkového pracoviska Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied, ktoré sa venuje vývoju revolučných kvantových technológií. V tomto inšpiratívnom stánku môžete stretnúť dobre naladeného vedúceho skupiny Mária Zimana, zároveň autora knihy "Mathematical language of quantum theory," dychtivého a inšpirujúceho Daniela Nagaja, ktorý sa Vám predstaví aj počas jednej z hlavných prednášok, zanieteného a pracovitého testera Michala Sedláka, znalca hyperbolických priestorov Andreja Gendiara, večne pravdu hľadajúceho Petra Rapčana, štipendistu prestížneho programu SASPRO Slovenskej akadémie vied, Daniela Reitznera, a poriadkumilovného Tomáša Rybára. Skôr, ako sa s nimi pustíte do diskusie počas Noci výskumníkov, prečítajte si ich (viac-menej) spoločné odpovede na náš festivalový dotazník:

  • Kto je Váš obľúbený vynálezca a prečo?
    Je veľké množstvo geniálnych vynálezcov, ktorí prispeli k napredovaniu ľudstva. Nás osobne najviac zaujíma asi Nikola Tesla, ktorého brilantná myseľ predbehla dobu.
  • Ktorý je Váš obľúbený vynález a prečo?
    GPS. Je to zariadenie, ktoré nám uľahčuje navigáciu, ale len málo ľudí tuší, že jeho funkčnosť závisí na pochopení širokého spektra moderných fyzikálnych teórií. Pre správne určenie polohy musíme zariadenie dostať na obežnú dráhu okolo Zeme, dať mu veľmi presné kvantové hodiny, a zarátať aj efekty teórie relativity.

  • Kto a ako Vás v živote motivoval, aby ste sa venovali vede a výskumu?
    Nikto konkrétny, ale sme otvorení každej motivácii.