Workshop o fotonike na Noci výskumníkov

Workshop o fotonike na Noci výskumníkov


Miesto konania:
Stará Tržnica, Suterén Orange Lab, Námestie SNP 25, 811 01 Bratislava

30 Septembra 2016, v rámci podujatia Európska noc výskumníkov, sa uskutoční Workshop o fotonike, ktorý je súčasťou európskeho projektu Photonics4All. Workshop organizuje Medzinárodné laserové centrum v Bratislave a bude sa konať v priestoroch Starej Tržnice v Bratislave. Workshop je určený pre učiteľov a žiakov prírodných vied (fyziky, chémie, biológie, a pod.), druhého a tretieho stupňa základných a stredných škôl. Jeho cieľom je prehĺbiť vedomosti a vzbudiť väčší záujem o fotoniku – náuku o svetle, a tým zvýšiť povedomie o možnostiach využitia fotoniky na hodinách fyziky prípadne v rámci ďalších predmetov. Workshop kombinuje prednášky s ukážkami praktických aplikácií použitia svetla a experimentov so svetlom, a zahŕňa tiež diskusie a odporúčania o možnej perspektíve profesionálneho rozvoja tak pre žiakov, ako aj pre učiteľov. Učitelia si budú môcť vyskúšať edukatívne pomôcky ako napr. “Photonics Explorer kit”, ktoré umožňujú hravou formou ukázať žiakom základné vlastnosti svetla a ich aplikácie. Dozvedia sa tiež o mobilných aplikáciách a edukačných materiáloch pripravených v rámci projektu Photonics4all ktoré pomôžu zvýšiť záujem žiakov o fotoniku.

Program: piatok, 30. 09. 2016:
Blok I
10h00-10h30 Prednáška o nových postupoch výuky fotoniky na školách
10h30-11h30 Praktické ukážky edukatívnych pomôcok
11h30-12h00 Diskusia a odovzdanie certifikátov o účasti
Blok II
13h30-14h00 Prednáška o nových postupoch výuky fotoniky na školách
14h00-15h00 Praktické ukážky edukatívnych pomôcok
15h00-15h30 Diskusia a odovzdanie certifikátov o účasti
Blok III
17h00-17h30 Prednáška o nových postupoch výuky fotoniky na školách
18h30-18h30 Praktické ukážky edukatívnych pomôcok
18h30-19h00 Diskusia a odovzdanie certifikátov o účasti

Podrobnosti o projekte Photonics4all nájdete na webovej stránke www.photonics4all.eu

Viac o Medzinárodnom laserovom centre na www.ilc.sk