Veda v osade 2016 zavítala na Spiš

Veda v osade 2016 zavítala na Spiš

Súčasťou Európskej noci výskumníkov na Slovensku bol 30. septembra 2016 už po siedmykrát aj projekt Veda v osade ktorý realizujeme vďaka spolupráci s Equity, o.z. Tento rok zavítal tím nadšených vedcov a výskumníkmi do základných škôl v Markušovciach a v Rudňanoch a do rómskej osady pri Rudňanoch (5. RPII).
V rámci zábavnej vedeckej show priniesli vedci deťom nielen zábavu, ale aj praktické pokusy, ktoré si každý mohol vyskúšať vlastnými rukami .Deti videli ukážky z geológie, biológie, geografie, fyziky a cirkusového umenia. Všade vládla bezprostredná atmosféra a radosť zo spoločného objavovania zaujímavých vecí.

Program zabezpečili odborní lektori:

  • Geológia I  - Nie je kameň ako kameň (Peter Šottník, Mgr. Peter Sekula, Katedra ložiskovej geológie PRIF UK)
  • Geológia II - Geológia všade okolo nás (Tomáš Klučiar, Katedra geológie a paleontológie PRIF UK , Barbora Šimonová, Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky PRIF UK)
  • Geografia -  Zemepisná herňa (Alena Rochovská, Katedra humánnej geografie a demografie PRIF UK, Bratislava, Gabika Gliševičová)
  • Biológia I -  Zvieratká v našom potoku – čo vidíme voľným okom  (Tomáš Derka, Katarína Gregušová, Katedra ekológie PriFUK)
  • Biológia II -  Zvieratká v našom potoku – čo sa hmýri v mikroskope (Simona Benčaťová, Katedra zoológie  PriFUK)
  • Fyzika -  Čo je a na čo nám je magnetizmus dobrý (Jozef Trenčan, Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky  FMFI UK, Veronika Trenčanová)
  • Cirkusové umenie - Cirkus, to je čistá veda! (Katarína Akáčová, CirKus-Kus o.z)

O tomto výnimočnom projekte informovali viaceré médiá.